Zaproszenie do Okrągłego Stołu Przemysłowego Wysokiego Szczebla

W kontekście zaktualizowanej 13 września 2017 r. unijnej strategii przemysłowej, Komisja Europejska zachęca do członkostwa w Okrągłym Stole Przemysłowym Wysokiego Szczebla (ang. The High-Level Industrial Roundtable) o nazwie „Przemysł 2030". Aplikować można do 22 stycznia 2018 r.

W skład tej grupy wejdzie ostatecznie 20 członków. Do jej zadań będzie należeć doradzanie Komisji Europejskiej w sprawach dotyczących ustalania priorytetów unijnej polityki przemysłowej, a także monitorowanie postępów w jej implementacji na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym.

Więcej szczegółowych informacji na temat procedury naboru można przeczytać w pliku pdf załączonym poniżej oraz na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/growth/content/call-expressions-interest-high-level-industrial-roundtable-industry-2030_en

CALL FOR APPLICATIONS FOR THE SELECTION OF MEMBERS OF THE HIGH LEVEL INDUSTRIAL ROUNDTABLE "INDUSTRY 2030"