Tygodniowy przegląd wydarzeń z Brukseli

Wizyta studyjna eksperta Konfederacji Lewiatan ds. cyfrowych w Brukseli
Aleksandra Musielak, ekspertka Lewiatana ds. cyfrowych, wzięła udział w posiedzeniu grupy roboczej ds. cyfrowych w BusinessEurope oraz w spotkaniach w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, w Parlamencie Europejskim oraz Instytucie Unii Europejskiej ds. Studiów nad Bezpieczeństwem (EUISS). Podczas spotkań zostały przedstawione stanowiska KL do unijnych projektów, m. in. e-prywatności, aktu cyberbezpieczeństwa, unijnego programu Cyfrowa Europa oraz Platfom to Business. Podczas spotkania z dr Patrykiem Pawlakiem, dyrektorem brukselskiego biura EUISS, w którym także wzięli udział Kinga Grafa oraz Adam Dorywalski, omówiono propozycję Komisji Europejskiej dot. zapobiegania rozpowszechniania treści terrorystycznych zamieszczanych online.

Posiedzenie grupy roboczej ds. Brexitu w BusinessEurope
23 października odbyło się posiedzenie Brexit Task Force, podczas którego przedstawiciele federacji BusinessEurope omawiali stan negocjacji pomiędzy UE a Wielką Brytanią. Ogłoszone w prasie porozumienie na poziomie technicznym nie zostało dotąd potwierdzone. Wciąż jednym z największych wyzwań przed negocjatorami jest kwestia granicy z Irlandią Północną. Wszystko wskazuje na to, że grudniowe posiedzenie Rady Europejskiej będzie ostatnią szansą na przyjęcie umowy wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii. W spotkaniu uczestniczyli Kinga Grafa oraz Adam Dorywalski z biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

„What to Expect from the US mid-term Elections?" - seminarium zorganizowane przez BusinessEurope oraz Trans Atlantic Business Council (TABC)
Śród-okresowe wybory w Stanach Zjednoczonych, które odbędą się 6 listopada, organizowane są w połowie kadencji urzędującego prezydenta USA, dlatego mogą być postrzegane jako probierz popularności głowy państwa. Sondaże wskazują obecnie ok 40 proc. poparcie dla D. Trumpa. Amerykanie wybiorą przedstawicieli do kongresu oraz 35 przedstawicieli do liczącego 100 miejsc senatu.

W spotkaniu w BusinessEurope udział wzięli: Bart Gordon, reprezentant TABC i były członek Izby Reprezentantów oraz Christian Burgsmüller, członek gabinetu komisarz Malmström. Gordon zauważył, że będą to wybory motywowane „entuzjazmem" przeciwko urzędującemu prezydentowi, który jest szczególnie widoczny wśród mniejszości etnicznych i rasowych. Dlatego Demokraci mogą liczyć na poważne wzmocnienie w obu izbach Kongresu. Według najnowszych sondaży, poparcie dla partii demokratycznej deklaruje ok 49 proc. Amerykanów, natomiast Republikanów zamierza poprzeć ok 40 proc. wyborców.

Gordon pochwalił UE za działania wspierające Światową Organizację Handlu i tworzenie ładu handlowego w oparciu o zasady, podkreślił, że „Europa pokazuje mądre przywództwo" i zachęcił do zachowania optymizmu w sprawie przyszłości WTO. Burgsmüller zauważył, że TTIP był umową zbyt ambitną i że KE wyciągnęła z tej lekcji odpowiednie wnioski. Obecnie lepiej dążyć do zacieśniania współpracy handlowej UE-USA w oparciu o porozumienie na wzór CETA, czy umowy o wolnym handlu UE-Japonia. Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że biznes po obu stronach Atlantyku ma do odegrania istotną rolę w poprawianiu relacji UE- USA. Na spotkaniu Konfederację Lewiatan reprezentowała K. Grafa.