Przegląd wydarzeń z Brukseli

Spotkanie z prof. Maciejem Gdulą w Łódzkie House
6 października br. w regionalnym biurze województwa łódzkiego w Brukseli odbyło się spotkanie z prof. Maciejem Gdulą poświęcone wynikom i wnioskom z przeprowadzonych przez niego badań opublikowanych w książce „Nowy Autorytaryzm". W spotkaniu uczestniczył Adam Dorywalski z biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Grupa robocza BusinessEurope ds. transportu dyskutuje o pierwszym i trzecim pakiecie mobilności
8 października br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej BusinessEurope ds. transportu poświęcone przede wszystkim pierwszemu pakietowi mobilności (obejmującego m.in. delegowanie pracowników w transporcie) oraz temu trzeciemu (dotyczącego m.in. automatycznej mobilności i generalnych przepisów bezpieczeństwa). W spotkaniu uczestniczył Artur Kalisiak z Transportu Logistyka Polska (TLP) i Adam Dorywalski z biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, którzy uczestniczyli jeszcze tego samego dnia w szeregu spotkań w Parlamencie Europejskim.

Spotkanie w biurze PAN w Brukseli z dr Aleksandrą Przegalińską o Sztucznej Inteligencji
10 października br. odbyło się spotkanie w biurze PAN w Brukseli z dr Aleksandrą Przegalińską (doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie Adiunkt w Akademii Leona Kozminskiego oraz pracownik naukowy Centrum Zbiorowej Inteligencji w MIT), która przybliżyła uczestnikom obecny stan badań nad sztuczną inteligencją, skupiając się na takich zagadnieniach jak sieć neuronowa i chatboty. W spotkaniu uczestniczył Adam Dorywalski z biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Konferencja V4 o Sztucznej Inteligencji
11 października br. odbyła się konferencja pt „Visegrad 4 - Sztuczna inteligencja" organizowana przez Stałe Przedstawicielstwo Słowacji przy UE w Brukseli. Państwa Grupy Wyszehradzkiej niestety dość wyraźnie odstają od takich krajów jak Niemcy, czy Holandia w rozwijaniu i aplikowaniu sztucznej inteligencji. Zadaniem konferencji było zainicjowanie debaty na ten temat i pokazanie jak ważna jest i będzie sztuczna inteligencja chociażby dla gospodarki ze względu na tzw. czwartą rewolucję przemysłową, tj. zastosowanie nowej technologii cyfrowej w przemyśle . Dyskusja skupiła się wokół czterech tematów: obecnego etapu rozwoju sztucznej inteligencji, zastosowania sztucznej inteligencji w przemyśle i gospodarce, wyzwań społecznych i wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy oraz wojen w cyberprzestrzeni. W spotkaniu uczestniczył Adam Dorywalski z biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.