Spotkanie ws. nowych zasad prowadzenia dokumentacji

w dniu dzisiejszym w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie ws. nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany do Kodeksu pracy dotyczące skrócenia okresu przechowywania dokumentacji oraz możliwości ich elektronizacji. Jednocześnie procedowane jest nowe rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacja pracowniczej.


W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele resortu pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz firm członkowskich uczestniczących w pracach rady dyrektorów personalnych.

Przedmiotem spotkania było omówienie:
• regulacji dotyczących stanów przejściowych 2018/2019,
• planowanych zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej,
• współpracy z ZUS przy skracaniu okresy przechowywania dokumentacji z lat 1999 - 2018,
• kwestii elektronicznych zwolnień lekarskich.

Firmy członkowskie zainteresowane udziałem w pracach, spotkaniach Rady Dyrektorów Personalnych prosimy o kontakt z Panem Robertem Lisickim, dyrektorem departamentu pracy w KL: rlisicki@konfederacjalewiatan.pl

 

Konfederacja Lewiatan