Miniony tydzień w Brukseli

Posiedzenie komitetu BusinessEurope o małych i średnich przedsiębiorstwach w UE

Spotkanie odbyło się 2 października br. Konfederację Lewiatan reprezentował Adam Dorywalski, ekspert ds. UE z biura w Brukseli.
Na spotkaniu dyskutowano o bardzo ważnym dla małych i średnich przedsiębiorstw projekcie rozporządzenia ustanawiającego program dla jednolitego rynku i konkurencyjności przedsiębiorstw, które jest w tym momencie procedowane w Parlamencie Europejskim. Zastanawiano się także w jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa mogłyby w większym stopniu wykorzystywać zawierane przez UE umowy o wolnym handlu oraz jakie tematy powinny zostać poruszone podczas organizowanej przez BusinessEurope konferencji o małych i średnich przedsiębiorstwach w lutym 2019 r. Mówiono także o możliwości zawiązania bliższej współpracy pomiędzy Indyjską Izbą Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a federacjami zrzeszonymi w ramach BusinessEurope.

 

Konferencja o „Innowacjach ukierunkowanych na zielony wzrost w transporcie" w Stałym Przedstawicielstwie Finlandii przy UE

1 października odbyła się konferencja poświęcona innowacjom ukierunkowanym na zielony wzrost w transporcie. Konfederację Lewiatan reprezentował Adam Dorywalski, ekspert ds. UE z biura w Brukseli.
Mobilność i transport to jeden z sektorów przechodzących poważną transformację. Nowe narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja oraz platformy cyfrowe i usługowe, umożliwią rozwój nowego globalnego biznesu. Pojawiają się także innowacyjne modele biznesowe, pozwalające nowym podmiotom zakwestionować pozycję obecnych operatorów. Jednocześnie istnieje silna potrzeba reagowania na globalne wyzwania, takie jak redukcja emisji.
Finlandia podjęła już wiele kroków w tym zakresie, chociażby dzięki pionierskiej regulacji gotowej na MaaS (mobilność jako usługa) i szerokie wykorzystanie danych i interfejsów API. W grudniu ubiegłego roku kilka ministerstw, miast i agencji podpisało się pod Programem Rozwoju Sektora Transportu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dodatkowo krajowy podmiot innowacji tj. Business Finland, wkrótce uruchomi Program Inteligentnej Mobilności, który będzie finansował badania i innowacje w sektorze transportu.