EFNI / Kosmos 4.0 – jak wynieść biznes na orbitę?

W ramach tegorocznego EFNI w Sopocie odbył się panel poświęcony unijnej polityce przestrzeni kosmicznej. Paneliści starali się odpowiedzieć na pytanie jak polskie firmy, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), mogą się wpisać w globalne trendy rynku kosmicznego. Opiekunem merytorycznym panelu była Kinga Grafa, dyrektorka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

O kosmosie 4. 0 dyskutowali: Grzegorz Brona (prezes Polskiej Agencji Kosmicznej), Tomasz Husak (szef gabinetu komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług), Inna Uwarowa (koordynator projektu PW-SAT2, Politechnika Warszawska), Krzysztof Jędrzejak (Fundacja Exorion) oraz Krzysztof Kanawka (Kosmonauta.net, Blue Dot Solutions, Space3ac).  Moderatorem dyskusji był Paweł Ziemnicki, redaktor naczelny Space24.pl.

Paneliści zwrócili uwagę na to, że mamy do czynienia z demokratyzacją rynku kosmicznego, na którym obok takich gigantów, jak Airbus czy Thales, pojawiają się podmioty mniejsze, w tym start-upy. Ich sukces polega na znalezieniu odpowiedniej niszy, dzięki czemu są w stanie włączyć się w większy projekt. Specjalizacje polskich firm to przede wszystkim: małe satelity i podsystemy, małe rakiety oraz analiza danych satelitarnych.

Podbój kosmosu w XXI wieku nie charakteryzuje się już wyścigiem zbrojeń, ani trudnymi do objęcia wyobraźnią marzeniami futurystów, lecz bardzo konkretnym wpływem na sposób życia, czy funkcjonowanie firm. Dzięki upowszechnieniu dostępu do zobrazowań satelitarnych, w czym UE ma udział m.in. poprzez stworzenie Galileo, tj. własnego systemu nawigacji satelitarnej niezależnej od amerykańskiego GPS, bardzo szybko będzie rósł rynek aplikacji wykorzystujących te dane np. do rolnictwa, transportu, czy też sektora energetycznego.

Polska Strategia Kosmiczna zakłada, że do 2030 r. obroty rodzimego sektora wyniosą co najmniej 3% obrotów rynku europejskiego. Cel jest bardzo ambitny, dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy mieli odpowiednią wiedzę jak pozyskiwać fundusze, przede wszystkim z unijnych programów badawczych, takich jak Horyzont Europa, następca Horyzontu 2020, który będzie dysponował budżetem rzędu 100-120 mld euro na lata 2021-2027. Polskie firmy muszą się jeszcze wiele nauczyć, ponieważ wg. wstępnych szacunków wykorzystały zaledwie 1% funduszy dostępnych w ramach Horyzontu 2020. Prawdziwym impulsem dla rozwoju rodzimego sektora okazało się za to przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012r. Obecnie około 400 podmiotów z naszego kraju bierze udział w konkursach i przetargach ogłaszanych przez agencję, podczas gdy 5 lat temu była ich niespełna setka. Pomimo tego, Polska ciągle pozostaje w tyle za takimi państwami jak Francja, czy Niemcy.

Aby zwiększyć swoją skuteczność w ubieganiu się o dofinansowanie ważne jest, żeby składanym wnioskom towarzyszyła odpowiednia promocja. Ponadto, powinny to być projekty o tzw. europejskiej wartości dodanej, do czego konieczna jest współpraca pomiędzy firmami z różnych państw członkowskich. Jednak eksploracja kosmosu z samej natury rzeczy wymaga współpracy – łączenia potencjału technicznego, finansowego oraz wiedzy. Tomasz Husak zwrócił uwagę, że powinniśmy się zastanowić nad modelem rozwijania europejskiego przemysłu kosmicznego, który by się nam opłacił. Obecnie np sfinansowanie konstrukcji rakiet wielokrotnego użytku nie jest dla UE opłacalne. Powinniśmy skupić się najpierw np. na tym, aby uniezależnić się w pełni od rosyjskich rakiet Sojuz w wynoszeniu Galileo i robić to przy pomocy rakiet Ariane 6. Właśnie w tego typu duże projekty w roli podwykonawców produkujących elementy do rakiet, mogą włączać się mniejsze polskie firmy i budować na tym swoją innowacyjność i konkurencyjność.

***

Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Liderzy biznesu, decydenci i politycy oraz autorytety świata nauki, kultury i mediów podczas kilkudziesięciu wydarzeń, paneli, spotkań otwartych, kontrapunktów czy nocnych rozmów, debatują o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie, o globalnych trendach oraz o przyszłym kształcie Unii. Forum co roku gromadzi ponad tysiąc uczestników - przedstawicieli świata biznesu oraz administracji zarówno polskiej jak i europejskiej czy organizacji pozarządowych. Organizowane jest od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Celem Forum jest wypracowywanie pomysłów na silną Europę i konkurencyjną gospodarkę, otwartą na trendy cywilizacyjne i technologiczne. Tegoroczna edycja EFNI odbywa się w dniach 26-28 września w Sopocie, a jej hasło przewodnie to „NOWY GLOBALNY PORZĄDEK CZY NOWY GLOBALNY BAŁAGAN? Świat w nowej wersji: wizja i odpowiedzialność".
Więcej informacji: www.efni.pl


Organizator Konfederacja Lewiatan
Współorganizatorzy BusinessEurope, Sopot
Patronat honorowy Parlament Europejski
Partnerzy instytucjonalni Grupa Pracodawców EKES, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Fundusze norweskie i EOG 2014-2021
Partnerzy Strategiczni Citi Handlowy, FCA
Partnerzy główni Adecco, Agencja Rozwoju Pomorza, IKEA, Metlife, Orange, Polska Rada Biznesu, Rada Firm Rodzinnych LEWIATAN, TESCO, Województwo Pomorskie, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
Partnerzy wspierający ACCA, Dr Irena Eris, Ergis, Google, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polski Instytut Ekonomiczny, Siemens, Synergic, Uniwersytet Łódzki, Związek Pracodawców Firm Produkcyjnych,
Partnerzy merytoryczni Centrum Stosunków Międzynarodowych, European Policy Centre, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Digital University, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Global Compact Poland, In.Europa, Polityka Insight, Polska Agencja Kosmiczna, Respublica, THINKTANK, UNEP/GRID-Warsaw
Strategiczni Partnerzy Medialni TVN24, Rzeczpospolita, Wirtualna Polska
Główni Partnerzy Medialni Euractiv, Forbes, Gazeta Wyborcza, TOK FM
Wspierający Partnerzy Medialni AMS, Dziennik Gazeta Prawna, Liberte!, MyCompany, Parkiet, Puls Biznesu, Radio Gdańsk, Space24, trójmiasto.pl, Warsaw Business Journal, Wysokie Obcasy
Partnerzy logistyczni i technologiczni
Gdańsk Lech Wałęsa Airport, Orange, DELL EMC
Producent wykonawczy IDFX

Dodatkowe informacje:
Zbigniew Maciąg
zmaciag@konfederacjalewiatan.pl
tel.: +48 604 589 080
Milena Malinowska
mmalinowska@konfederacjalewiatan.pl
tel.: +48 512 825 988