Profesor Dariusz Rosati spotkał się z firmami członkowskimi Lewiatana w sprawie tzw. digital tax

Firmy członkowskie Konfederacji Lewiatan spotkały się dziś z profesorem Dariuszem Rosatim w sprawie tzw. digital tax.
W Parlamencie Europejskim trwają prace nad projektami:

1)    dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych COM (2018) 148, oraz
2)    dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca COM (2018) 147.

Profesor Rosati jest posłem prowadzącym prace nad projektem dyrektywy ws. opodatkowania podmiotów o znaczącej obecności na rynku cyfrowym. Dyrektywa zakłada opodatkowanie firm świadczących określone usługi cyfrowe w miejscu gdzie wytwarzana jest wartość, tj. w kraju, gdzie świadczone są usługi cyfrowe, a nie w kraju, w którym firma posiada siedzibę. Przyjęto, że za przedsiębiorstwo o znaczącej obecności cyfrowej w danym państwie uważa się podmiot, który uzyskuje przychody z tytułu świadczenia usług cyfrowych na rzecz użytkowników w danym kraju przewyższające 7 000 000 EUR rocznie, liczba użytkowników usług cyfrowych w tym kraju przekracza 100 000 lub jeśli liczba umów handlowych na usługi cyfrowe przekracza 3 000. Proponowane rozwiązanie ma być rozwiązaniem docelowym, którego wdrożenie zajmie kilka lat.

Do czasu wdrożenia systemu docelowego, KE zaproponowała rozwiązanie przejściowe w dyrektywie ws. wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych, zakładające pobór przez państwa członkowskie UE 3% podatku od przychodów z tytułu działalności cyfrowej od przedsiębiorstw spełniających określone kryteria, tj. tych, których łączna kwota przychodów w skali światowej przekracza 750 000 000 EUR rocznie, a kwota przychodów uzyskiwanych w UE przekracza 50 mln EUR rocznie.

W trakcie spotkanie prof. Rosati przedstawił argumenty, które przemawiają za potrzebą uchwalenia dyrektyw dotyczących opodatkowania gospodarki cyfrowej, omówił proponowane rozwiązania i etap prac. Wysłuchał wątpliwości zgłaszanych przez biznes, w szczególności dotyczących ryzyka podwójnego opodatkowania firm i skutków nowego podatku dla małych i średnich przedsiębiorstw. Odpowiedział na zgłaszane pytania i zadeklarował otwartość na dyskusję w trakcie dalszych prac nad projektami dyrektyw.  

Konfederacja Lewiatan