Podsumowanie tygodnia w Brukseli


Konferencja European Defence Industry Summit

6 grudnia br. odbyła się coroczna konferencja European Defence Industry Summit, na której dyskutowano o kluczowej roli przemysłu w zacieśnianiu unijnej współpracy w dziedzinie obronności. Obecni byli najwyżsi rangą urzędnicy reprezentujący Komisję Europejską, Europejską Agencję Obrony, NATO, niektóre państwa członkowskie UE oraz przede wszystkim przedstawiciele wielu firm, w tym z Polski. Konfederację Lewiatan reprezentowali Kinga Grafa i Adam Dorywalski.
Pełen opis relacji: http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2018/1/relacja_z_konferencji_european_defence_industry_summit

Spotkanie z ekspertem ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE zajmującym się unijnymi politykami dot. badań i innowacji

13 grudnia br. Kinga Grafa i Adam Dorywalski z biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli uczestniczyli w spotkaniu z Agatą Janaszczyk, ekspertem ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE zajmującym się unijnymi politykami dot. badań i innowacji. Rozmowa dotyczyła obecnego programu Horyzont 2020 oraz stanu prac w unijnym procesie decyzyjnym ws. jego następcy w ramach nowych Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 tj. Horyzontu Europa. Uczestnicy spotkania wspólnie zastanawiali się jak zainteresować firmy nie tylko korzystaniem z dostępnych funduszy, ale także wpływaniem na proces decyzyjny tak, aby z programu Horyzont Europa mogły one skorzystać w jak największym możliwym zakresie.

Seminarium o kształceniu i szkoleniu zawodowym w Europie

13 grudnia, w Stałym Przedstawicielstwie Austrii przy UE, odbyło się seminarium pt. „Kształcenie i szkolenie zawodowe w Europie: przyszłe scenariusze i ich konsekwencje. (Vocational education and training in Europe: future scenarios and their implications). Było to już szóste seminarium zorganizowane w Brukseli przez European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), tym razem przy współpracy z prezydencją austriacką. Spotkanie to służyło refleksji nad rolą europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego obecnie oraz możliwymi kierunkami zmian związanymi z europejskimi trendami demograficznymi, technologicznymi i na rynkach pracy. Na podstawie szeroko zakrojonych badań przeprowadzonych przez Cedefop w latach 2015-2018, przedstawiono zestaw scenariuszy wskazujących możliwe kierunki, w jakich VET powinno ewoluować w ciągu najbliższych lat. Celem scenariuszy nie jest przewidywanie przyszłości, ale raczej informowanie decydentów i zainteresowanych stron o najważniejszych trendach i możliwych konsekwencjach ich politycznych wyborów. Podczas seminarium zaprezentowane zostały dwa modele VET - austriacki i duński oraz główne wyzwania, z którymi zmierzyć się muszą, zarówno administracja publiczna, jaki i przedsiębiorcy w tych krajach. Na spotkaniu Konfederację Lewiatan reprezentowała Kinga Grafa.

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4158