Przyszłość VET – najważniejsze unijne trendy i możliwe scenariusze

13 grudnia, w Stałym Przedstawicielstwie Austrii przy UE, odbyło się seminarium pt. „Kształcenie i szkolenie zawodowe w Europie: przyszłe scenariusze i ich konsekwencje. (Vocational education and training in Europe: future scenarios and their implications). Było to już szóste seminarium zorganizowane w Brukseli przez European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), tym razem przy współpracy z prezydencją austriacką.


Spotkanie to służyło refleksji nad rolą europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego obecnie oraz możliwymi kierunkami zmian związanymi z europejskimi trendami demograficznymi, technologicznymi i na rynkach pracy. Na podstawie szeroko zakrojonych badań przeprowadzonych przez Cedefop w latach 2015-2018, przedstawiono zestaw scenariuszy wskazujących możliwe kierunki, w jakich VET powinno ewoluować w ciągu najbliższych lat. Celem scenariuszy nie jest przewidywanie przyszłości, ale raczej informowanie decydentów i zainteresowanych stron o głównych tendencjach i możliwych konsekwencjach politycznych wyborów. Podczas seminarium zaprezentowane zostały dwa modele VET austriacki i duński oraz główne wyzwania, z którymi zmierzyć się muszą, zarówno administracja publiczna, jaki i przedsiębiorcy w tych krajach.

W Austrii z dualnego systemu kształcenia korzysta aż 72 proc. uczniów. Wyraźny trend ukierunkowany na praktyczne staże i kompetencje pojawił się po kryzysie w 2009r. W tym okresie rozszerzono cele VET, które nie koncentruje się wyłączenie na przygotowaniu uczniów do podjęcia pracy, ale także zwalczaniu bezrobocia młodych, czy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, bez ograniczeń wiekowych. Udział młodzieży w wieku licealnym w VET maleje: 60, 7proc w 2005 oraz 47proc w 2015r. W niektórych krajach, jak Hiszpania, następuje wyraźny wzrost, podczas gdy np. w Niemczech i Polsce odsetek młodzieży korzystającej z edukacji zawodowej maleje. System VET funkcjonujący w Austrii jest systemem modelowym, który przynosi bardzo dobre rezultaty więc w ciągu najbliższych lat nie będzie zmieniany. Stephanie Mayer, z austriackiego ministerstwa edukacji, nauki i badań, zauważyła, że potrzebna jest jednak większa współpraca pomiędzy sektorami i stworzenie wspólnych ram kwalifikacji i kompetencji. Anja Trier Wang z duńskiej federacji DI mówiła o głównych wyzwaniach dla skandynawskiego modelu VET, m. in. pogarszający się wizerunek VET poprzez otwarcie na nowe grupy docelowe, przy równoczesnej popularności kontynuacji kształcenia w ramach studiów uniwersyteckich.

Na spotkaniu Konfederację Lewiatan reprezentowała Kinga Grafa.

Szczegółowe informacje na temat seminarium dostępne są tutaj:
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/vocational-education-and-training-europe-future-scenarios-and-their-implications

Zdjęcie: www.cedefop.europa.eu