Lobbujemy w sprawie SPC MW

Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie SPC MW, ogłoszona w maju br. jest odpowiedzią na wieloletnie postulaty polskiego przemysłu farmaceutycznego. Lewiatan długo o nią zabiegał, przedstawiając argumenty naszych członków w Brukseli.

W dniach 4-5 września odbyła się kolejna wizyta studyjna przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, w której uczestniczył wiceprezes Grzegorz Rychwalski, oraz dyr. Małgorzata Maurer-Oxley z Polpharmy. W ramach spotkań w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim oraz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, przedstawione zostało stanowisko Związku i polskich producentów wobec propozycji KE, jak również omówiono aktualny stan prac w Radzie i Parlamencie.
Wprowadzenie mechanizmu SPC MW przyniesie konkretne korzyści dla polskich producentów, m. in. wzrośnie eksport leków, powstaną nowe miejsca pracy - w całej UE ok. 25 000, będziemy mogli skutecznie konkurować z producentami z Azji. Jednak, aby ten mechanizm był naprawdę skuteczny, konieczne jest objęcie nim wszystkich obowiązujących SPC.