Gospodarka rozpędzona na piątkę

W drugim kwartale br. PKB wzrósł o 5,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W pierwszym kwartale wzrost gospodarczy wyniósł 5,2 proc.

Komentarz Zbigniewa Maciąga, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Gospodarka kwitnie. Już drugi kwartał z rzędu rozwija się w tempie powyżej 5 proc. Jeszcze w marcu wydawało się, że trudno będzie utrzymać tak wysokie tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach. Obawiano się spowolnienia w strefie euro, w tym w Niemczech. Okazało się jednak, że nasza gospodarka świetnie sobie poradziła ze spowolnieniem w Europie, które nie przerodziło się w głębszy kryzys.

GUS dane o strukturze PKB poda pod koniec sierpnia, ale nie ulega wątpliwości, że motorem napędowym wzrostu gospodarczego był popyt krajowy. Konsumpcja dalej powinna ciągnąć gospodarkę. Optymizm Polaków wzmaga bardzo dobra sytuacja na rynku pracy - niskie bezrobocie, łatwość w znalezieniu nowego miejsca pracy. Szybko rosną też wynagrodzenia. Według różnych prognoz mają być wyższe w tym roku realnie o 3,8 proc., co sytuuje nas w czołówce państw UE.

Na pewno przyspieszyły też inwestycje, zwłaszcza publiczne, które rosły już w tempie dwucyfrowym. W pierwszym kwartale powiększyły się w ujęciu rocznym o 8,1 proc. W kolejnych miesiącach dynamika ich wzrostu będzie jeszcze wyższa, chociaż coraz większe problemy z zatrudnianiem nowych pracowników mogą wpłynąć na osłabienie skłonności przedsiębiorstw do inwestycji.
Zapewne negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego miało saldo handlu zagranicznego. Ale był on znacznie mniejszy niż w pierwszym kwartale, kiedy eksport netto pomniejszył PKB o 1,2 proc. Nasi eksporterzy drugi kwartał mogą zaliczyć do udanych. Nieźle wyglądają także perspektywy, ponieważ przyspiesza gospodarka Niemiec, gdzie trafia już prawie 28 proc. naszego eksportu.

W drugiej połowie roku raczej nie uda się utrzymać 5 proc. wzrostu PKB. Jeszcze w trzecim kwartale tempo wzrostu gospodarczego może zbliżyć się do tego poziomu, ale w czwartym kwartale będzie już wyraźnie niższe. Niemniej jednak w całym 2018 roku PKB może urosnąć nawet o 5 proc. (przed rokiem było 4,6 proc.). W 2019 roku gospodarka będzie się rozwijała już wolniej.

Konfederacja Lewiatan