Dyrektywa o treściach terrorystycznych on-line

Konfederacja Lewiatan dołączyła do inicjatywy podjętej przez naszych kolegów z Konfederacji Pracodawców z Czech (do której dołączyły również europejskie i krajowe organizacje przedsiębiorców ze Słowacji, Litwy, Danii, Finlandii i Holandii), podpisując się pod listem dotyczącym projektu dyrektywy o treściach terrorystycznych on-line kierowanym do Prez. Austriackiej.

Jako sygnatariusze dokumentu, podzielamy cel Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania rozpowszechniania treści terrorystycznych w internecie. Jednocześnie jednak jesteśmy głęboko zaniepokojeni niektórymi propozycjami projektu Komisji Europejskiej. Przede wszystkim za nierealistyczne uważamy aby dostawcy usług hostingowych, a szczególnie małe podmioty, mogły zastosować się do jednogodzinnego terminu na usunięcie treści terrorystycznych i wdrożenie proaktywnych środków, takich jak mechanizmy filtrujące. Uważamy ww. propozycję za nieproporcjonalną i szkodzącą konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.

Dodatkowo z głębokim zaniepokojeniem przyjęliśmy informację, że pod koniec bieżącego miesiąca projekt rozporządzenia ma trafić na posiedzenie COREPER, a następnie w dniu 6 grudnia br. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych ma przyjąć tzw. podejście ogólne. Uważamy, że presja polityczna nie powinna przeważać nad jakością stanowionego prawa, w szczególności takiego, które nakłada nowe kosztowne obowiązki na przedsiębiorców, w tym małych i średnich przedsiębiorców. Naszym zdaniem negocjowany projekt wymaga jeszcze wielu poprawek i nie jest w obecnym kształcie przygotowany do zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej.


Joint letter >>