Stanowiska Konfederacji Lewiatan wobec tzw. Goods Package

Aleksandra Musielak wzięła w listopadzie udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii konferencji „Prawo i bezpieczeństwo techniczne w perspektywie europejskiej i krajowej MPiT". Jednym z głównych tematów było omówienie stanu prac nad zestawem zmian do tzw. Goods Package ( Unijnego Pakietu Towarowego). Współpraca z MPiT po konferencji przełożyła się na zaangażowanie KL w temat, co zaowocowało przyjęciem dwóch stanowisk organizacji do pakietu.

 


W naszych stanowiskach zwróciliśmy uwagę na to, że na firmy nakłada się nadmierne obowiązki związane z zapewnieniem zgodności towaru wprowadzanego na rynek europejski z wymogami prawa UE. W szczególności chodzi o obowiązek powołania przez firmy tzw. podmiotu odpowiedzialnego za informacje dotyczące zgodności towaru z przepisami UE. Nowe rozwiązanie jest ujęte bardzo szeroko i budzi wątpliwości co do sposobów jej egzekwowania w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków sprzedaży na odległość.

Jeszcze więcej kontrowersji wzbudza przyznanie organom nadzorczym nad rynkiem prawa do żądania usunięcia lub graniczenia dostępu online do treści przez m.in. operatorów telekomunikacyjnych, w celu skutecznego egzekwowania unijnych przepisów dotyczących produktów.

Pobierz stanowisko >>

Pobierz uzupełnienie stanowiska >>