Thomas Fiutak z USA o mediacji i zarządzaniu konfliktem

Prof. Thomas Fiutak był wczoraj gościem Konfederacji Lewiatan w ramach spotkań Centrum Mediacji Lewiatan (CAM Koordynator) z udziałem przedstawicieli wojewódzkich centrów mediacyjnych.

Zgodnie z teorią prof. Fiutaka najważniejszym elementem w mediacji jest autentyczna arena („authentic arena") pracy mediatora, na którą składają się m. in. uwarunkowania kulturowe i społeczne panujące w danym mieście czy organizacji, w której prowadzona jest mediacja. I ta arena jest punktem wyjścia, ale często też podstawą rozwiązania konfliktu.

Prof. Thomas Fiutak jest starszym wykładowcą (SENIOR FELLOW) w Technological Leadership Institute, University of Minnesota -Twin Cities. Uniwersytet ten jest jedną z najlepszych publicznych uczelni w USA. Jest 8 w rankingu uczelni publicznych w zakresie badań naukowych.

Prof. Thomas Fiutak wykładał zarządzanie konfliktami i procedury mediacji w Instytucie Spraw Publicznych Humphreya na tej uczelni. Zainicjował założenie Centrum Konfliktów i Zmian na University of Minnesota . W pracach Instytutu szczególny nacisk położono na wiedzę związaną z kulturą organizacyjną przedsiębiorstw i pojawiające się w nich konflikty oraz ich wpływ na negocjacje.

Konfederacja Lewiatan