Zarząd Lewiatana udzielił rekomendacji kandydatowi na prezydenta organizacji

Zarząd Konfederacji Lewiatan zakończył procedurę udzielenia rekomendacji kandydatowi na prezydenta Konfederacji Lewiatan. W wyniku przeprowadzonej procedury rekomendację Zarządu Konfederacji uzyskał wiceprezydent Konfederacji Maciej Witucki. Rekomendacja zostanie przedstawiona Radzie Głównej nowej kadencji, która dokona wyboru Prezydenta na kadencję 2019-2022. Wybory odbędą się w pierwszej połowie 2019 r.

Kandydaci ubiegający się o rekomendację przedstawili swoje prezentacje podczas posiedzenia Zarządu oraz musieli spełniać następujące kryteria formalne: aktywność w Zarządzie lub Radzie Głównej Konfederacji minimum w trakcie jednej pełnej kadencji, co najmniej 10 lat doświadczenia na stanowisku prezesa, członka Zarządu, przewodniczącego lub członka rady nadzorczej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, doświadczenie międzynarodowe w biznesie lub otoczeniu biznesowym, aktywność publiczna w kluczowych sprawach gospodarczych (w organizacjach biznesowych, w mediach, konferencjach krajowych i międzynarodowych, inna), biegła znajomość języka angielskiego, ubieganie się o funkcję Prezydenta Konfederacji Lewiatan, jako reprezentant/reprezentantka podmiotu, który w dacie składania kandydatury w niniejszej procedurze, jest członkiem Konfederacji Lewiatan lub związku pracodawców - członka Konfederacji.

 

Za przeprowadzenie procedury udzielenia rekomendacji Zarządu odpowiadał Komitet Nominacyjny w składzie: Renata Juszkiewicz - wiceprezydent Konfederacji, przewodnicząca, Henryk Orfinger - przewodniczący Rady Głównej, członek, Lech Pilawski - doradca Prezydent Konfederacji, sekretarz.