Relacja z Walnego Zgromadzenia Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan

29 listopada 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.

Podczas spotkania zostało zatwierdzone sprawozdanie z działań Związku podjętych w latach 2016-2018 r. Zostały przedstawione kandydatury do nowego składu Rady Nadzorczej i Zarządu Związku.

Walne Zgromadzenie Związku wybrało Radę Nadzorczą w następującym składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku:

· Pavel Scura - P&V Sp. z o.o.

 Członkowie Rady Nadzorczej Związku:

· Piotr Nowicki - Przedsiębiorstwo Produkcyjne JOAN Dominika Siuda Piotr Nowicki

· Monika Orlińska - Polska Izba Przemysłu Skórzanego

· Jolanta Stacherek-Freudenberg - Vilene Sp. z o. o.

· Agnieszka Oleksyn-Wajda - Uczelnia Łazarskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego

 

Nowo wybrana Rada Nadzorcza zebrała się w trybie doraźnym i dokonała wyboru Zarządu Związku w składzie:

  Prezes Zarządu Związku:

· Bogusław Słaby - Altex Consulting Sp. z o.o.

 Wiceprezesi Związku:

· Iwona Kossmann - Kossmann Fashion

· Milena Niebrzydowska - TADAM Fasion & Marketing Milena Niebrzydowska

· Wiesław Wójcik - Corpo Sp. z o.o.

· Agata Zarzycka - CHIC Warsaw sp. z o.o.