Wydarzenie Konfederacji Lewiatan „P2B or not 2B?” w Parlamencie Europejskim

28 listopada br. odbyła się konferencja w PE zorganizowana przez europosłów Michała Boniego i Hennę Virkkunen oraz Konfederację Lewiatan, której tematem była propozycja rozporządzenia KE ws. relacji między platformami internetowymi a ich klientami biznesowymi - platforms to business relations (P2B), obecnie dyskutowana w PE oraz Radzie UE. Wydarzenie miało na celu zmianę negatywnej narracji wokół platform i rzucenie nowego światła na korzyści płynące z ich wykorzystania, a także ich bezprecedensową rolę w ułatwianiu tworzenia możliwości biznesowych.

Dyskusję moderowała Aleksandra Musielak (Konfederacja Lewiatan), a panelistami byli Magdalena Piech (Allegro), Agata Nowacka (Seznam.cz), Patrick Gibbels (European Small Business Alliance), Patrick Grant (BusinessEurope) i Werner Strengg (Komisja Europejska).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele paneuropejskich federacji zrzeszających firmy, przedstawiciele firm, osoby odpowiedzialne za projekt w stałych przedstawicielstwach poszczególnych państw członkowskich przy UE oraz współorganizatorzy spotkania: Kinga Grafa i Adam Dorywalski z biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Reprezentanci Allegro i Seznam.cz zwrócili uwagę na to, że w ciągu ostatnich kilku lat platformy internetowe były przedstawiane jako podmioty nadużywające dominującej pozycji na rynku i stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności użytkowników. Komisja Europejska, wyraźnie pod wpływem tego trendu, chce uregulować niemal każdy aspekt działalności platform - od przepisów dotyczących umów na dostarczanie treści cyfrowych, poprzez środki służące zwalczaniu treści niezgodnych z prawem, po wymogi przejrzystości i odszkodowania. Projekt rozporządzenia w sprawie P2B jest wyraźnym przykładem tego, jak Komisja stara się interweniować w obszarze dotychczas regulowanym przez stosunki umowne.

Jak zauważyli europosłowie Boni i Virkkunen, poprawki zgłaszane przez posłów w Parlamencie Europejskim są groźne, zwiększając jeszcze bardziej niż propozycja Komisji, zakres nowych obowiązków nakładanych na platformy kosztem tworzenia uczciwego i sprzyjającego innowacjom środowiska biznesowego. W związku z tym istnieje ryzyko, że Projekt P2B, w szczególności po przyjęciu potencjalnie groźnych poprawek w PE, byłby przykładem prawodawstwa zakłócającego konkurencję i uniemożliwiającego budowę jednolitego rynku cyfrowego w UE.

W rezultacie:

• Platformy mogą podlegać sankcjom (różne poziomy kar w różnych krajach) za nieprzestrzeganie nowych wymagań

• Platformy mogą podlegać ujawnieniu szczegółów parametrów rankingu (co może zaszkodzić ich modelom biznesowym)

• Platforma może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za nieuczciwe praktyki handlowe (co stanowi szerokie rozszerzenie pierwotnego wniosku Komisji)

Biorąc to pod uwagę, Michał Boni zaapelował, aby Komisja i Parlament, jeszcze przed nadchodzącymi wyborami europejskimi, zaproponowały holistyczne podejście do tematu przetwarzania danych, które jest kluczowe dla dalszego rozwoju jednolitego rynku cyfrowego. Teraz kwestia ta jest oddzielnie regulowana w ramach już wdrożonego RODO, a także dyskutowanego rozporządzenia e-Privacy oraz rozporządzenia dot. swobody przepływu danych nieosobowych.

Szczegółowa agenda spotkania znajduje się poniżej.