Ustawa o cenach prądu szkodliwa dla rynku energii

• Sejm znowelizował ustawę o cenach prądu. Jest ona sprzeczna z prawem polskim i unijnym.
• Została uchwalona bez uwzględnienia konsultacji społecznych.
• Oznacza w praktyce przywrócenie całkowitej regulacji cen energii pod nadzorem ministra energii - uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan.

- Ta regulacja ingeruje w podpisane dwustronnie umowy bez możliwości ubiegania się o zwrot faktycznie utraconych przychodów. Oznacza to, że budowany przez lata konkurencyjny rynek energii elektrycznej przestaje właśnie funkcjonować - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

ZPPE podkreśla, że jedynym niedyskryminującym sposobem kalkulacji rekompensat jest różnica pomiędzy cenami sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców, jakie wynikają z kontraktów zawartych na rynku konkurencyjnym na rok 2019 a poziomem cen sprzedaży, po jakich firmy muszą sprzedawać na podstawie przyjętych regulacji. Wprowadzenie dyskryminującego dla części sprzedawców modelu wypłaty rekompensat może skutkować uznaniem przez Komisję Europejską mechanizmu rekompensat za niedozwoloną pomoc publiczną.

- Po raz kolejny uchwala się ustawę bez konsultacji społecznych, bez analizy jej zgodności z obowiązującymi regulacjami prawa polskiego i europejskiego i - co najważniejsze - bez projektu decydujących aktów wykonawczych (rozporządzenia). To jest szkodliwe dla wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym, co należy zdecydowanie podkreślić, dla samych odbiorców - dodaje Daria Kulczycka.

Konfederacja Lewiatan