Apel Konfederacji do eurodeputowanych o rezygnację z kontrowersyjnych przepisów

Tuż przed głosowaniem na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego nad sprawozdaniem do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o zapobieganiu rozpowszechnianiu treści terrorystycznych online (COM(2018) 640 final, dalej: projekt), Konfederacja Lewiatan wystosowała apel do polskich eurodeputowanych o zgłoszenie bądź poparcie poprawek zmierzających do zmiany projektu w zgodzie z oczekiwaniami rynku.

Obawy firm dotyczyły przepisów nakładających na przedsiębiorców hostingowych zrzeszonych w naszej organizacji, w tym małe i średnie podmioty gospodarcze, obowiązek usuwania treści terrorystycznych lub uniemożliwiania dostępu do tych treści w ciągu godziny od otrzymania nakazu usunięcia. W apelu podkreśliliśmy, że realizacja wspomnianego zobowiązania stanowić będzie wyzwanie dla firm, a w przypadku mniejszych przedsiębiorstw może okazać się wręcz niewykonalna, co wprost przyznaje Komisja Europejska w uzasadnieniu do projektu. Nie podważając słuszności celu jaki stawia sobie prawodawca unijny w projekcie rozporządzenia, zwróciliśmy uwagę na to, że nowy mechanizm w małym stopniu uwzględnia uwarunkowania technologiczne po stronie przedsiębiorców, a także zróżnicowaną ilość treści kwalifikowanych jako treści terrorystyczne.

Naszym zdaniem przyspieszone tempo prac nad tak ważną regulacją wpłynęło negatywnie na jakość projektu i doprowadziło do pominięcia wątków ważnych dla przedsiębiorców, w tym dotyczących ich nowych obowiązków przewidzianych w projekcie.

Sprawozdanie Komisji LIBE w Parlamencie Europejskim do projektu uwzględniło szereg poprawek Konfederacji, w tym:

 

  • Zawężenie kręgu dostawców usług hostingowych, którzy otrzymali prawomocny nakaz usunięcia treści terrorystycznych, którzy muszą przedstawić informację na temat przyjętych proaktywnych środków usuwania tychże treści;
  • Dookreślenie organu uprawnionego do wydawania nakazów usunięcia treści terrorystycznych;
  • Dostosowanie proaktywnych środków jakie ma wdrożyć hostongodawca w ramach usuwania treści terrorystycznych do możliwości finansowych oraz innych czynniki po stronie hostingodawcy;
  • Złagodzenie wymogów dot. hostingodawców w zakresie przyjęcia środków proaktywnych w zakresie zwalczania treści terrorystycznych (przejście od obowiązku do fakultatywności rozwiązania).
 
Aleksandra Musielak, Departament Prawa Gospodarczego