Bliżej fundacji rodzinnej. Zielona Księga opublikowana

• Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało dzisiaj Zieloną Księgę, przedstawiającą założenia dotyczące możliwości wprowadzenia do naszego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej.
• Rada Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan i kancelaria Ożóg Tomczykowski, z udziałem resortu przedsiębiorczości, pracuje nad rozwiązaniem będącym kolejnym krokiem do ułatwienia sukcesji.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii potwierdziło tym samym, że wprowadzenie instytucji fundacji rodzinnej jest bardzo ważne dla usprawnienia procesu sukcesji firm rodzinnych.

Zielona Księga dotycząca fundacji rodzinnej to zbiór założeń przybliżających tę instytucję. Jej publikacja to krok milowy dla toczących się prac i rozważań, mających na celu wypracowanie rozwiązań umożliwiających skuteczną sukcesję firm rodzinnych. W opracowaniu znajdziemy odpowiedzi m.in. na pytania „co to jest fundacja rodzinna?", „po co zakłada się fundację rodzinną?". Ponadto w Zielonej Księdze przedstawione zostały analizy prawno - porównawcze regulacji dotyczących fundacji rodzinnych, funkcjonujących w innych krajach.
Zielona Księga jest swoistym zaproszeniem przedsiębiorców, organizacji zrzeszających firmy rodzinne, przedstawicieli środowisk akademickich oraz administracji państwowej do dalszej dyskusji i konsultacji.

Rada Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan, kancelaria Ożóg Tomczykowski przy udziale MPiT, od 2017 roku pracuje nad rozwiązaniem będącym kolejnym krokiem do ułatwienia sukcesji w Polsce. Podczas tych kilkunastu miesięcy zostało przeprowadzonych wiele spotkań roboczych, w tym także z udziałem przedstawicieli resortów finansów i sprawiedliwości Efektem tych prac jest przygotowany przez Kancelarię projekt ustawy wprowadzającej fundację rodzinną do polskiego systemu prawnego. Celem projektowanej regulacji jest umożliwienie właścicielom firm rodzinnych korzystania z rozwiązania gwarantującego trwałość biznesu, bez ryzyka niekontrolowanego podziału przedsiębiorstwa pomiędzy ewentualnych spadkobierców, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów osób najbliższych właścicielowi.

Fundacja rodzinna, oprócz ogromnego znaczenia dla samych przedsiębiorców, pozytywnie wpłynie na tempo wzrostu gospodarczego w kraju, poprzez ograniczenie wypływu polskiego kapitału z kraju - właściciele firm nie będę już musieli szukać zagranicznej alternatywy. Publikacja Zielonej Księgi oficjalnie rozpoczyna publiczną dyskusję o polskiej fundacji rodzinnej.

Konfederacja Lewiatan