Branża chce usprawnić gospodarowanie opakowaniami

Przedstawiciele branży odpadowej wypracowali rozwiązania umożliwiające ewolucję krajowego systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

20 lutego 2019 r. - w Raporcie „Ewolucja w siedmiu krokach" przedstawiciele branży gospodarki odpadami zaproponowali szereg zmian w obecnym systemie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce.

W Raporcie zostało zaprezentowanych siedem postulatów, popartych konkretnymi propozycjami zmian aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, które w sposób ewolucyjny dostosują istniejący system do wymogów prawa unijnego i stanowią odpowiedź na najważniejsze wyzwania rynku. Zaproponowano m.in. podział opakowań wprowadzanych wraz z produktami na rynek krajowy pod względem późniejszej możliwości pozyskania powstających z nich odpadów opakowaniowych, usprawnienie i dalszy rozwój „Bazy danych o odpadach" czy powołanie Zespołu ds. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w celu zapewnienia efektywnego dialogu pomiędzy wszystkimi interesariuszami rynku.

„Zaprezentowane rozwiązania stanowią ważny krok ewolucji polskiego systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w kierunku gospodarki
o obiegu zamkniętym. Pozwalają na wdrożenie nowych modeli biznesowych, dzięki którym możliwe jest dalsze funkcjonowanie istniejących podmiotów gospodarczych na rynku oraz stopniowe osiągnięcie poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych wymaganych przez dyrektywy unijne." - podkreśliła Anna Sapota, Wiceprezes CP Recycling.

Twórcy Raportu „Ewolucja w siedmiu krokach" zestawili wnioski i spostrzeżenia dotyczące polskiego rynku z oczekiwaniami Unii Europejskiej, dzięki czemu zidentyfikowali zadania, których realizacja jest istotna dla usprawnienia systemu.

„Przemyślane wprowadzanie zmian w krajowym systemie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest niezbędne, aby sukcesywnie eliminować ryzyka i dążyć do osiągnięcia wymaganego wzrostu poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce" - potwierdziła Anna Grom, Prezes Zarządu Interseroh Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

W dyskusji branży aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, którzy zwrócili uwagę na konieczność wprowadzenia szczegółowej mapy drogowej.

„Istnieje potrzeba wprowadzenia transparentnego i efektywnego kosztowo systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Niniejszy raport jest instrumentem przybliżającym nas do realizacji celów tej gospodarki." - powiedziała Daria Kulczycka, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan.

Proponowane siedem kroków to:

1. Podział opakowań wprowadzanych wraz z produktami na rynek krajowy pod względem późniejszych możliwości pozyskania odpadów opakowaniowych (opakowania jednostkowe vs. opakowania zbiorcze);
2. Usprawnienie i dalszy rozwój „Bazy danych o opadach", w tym wprowadzenie nowego modułu dokumentacyjnego oraz modułu sprawozdawczości finansowej;
3. Ustanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska podmiotem nadzorującym system gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce;
4. Powołanie Zespołu ds. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w celu zapewnienia regularnego dialogu pomiędzy interesariuszami rynku;
5. Urealnienie opłat ponoszonych przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy;
6. Określenie roli i zakresu funkcjonowania organizacji odzysku opakowań;
7. Prawne uznanie wszystkich faktycznych źródeł pochodzenia odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych.

Raport został opracowany przez CP Recycling Organizację Odzysku Opakowań S.A., należącą do Grupy CANPACK oraz przez Interseroh Organizację Odzysku Opakowań S.A., należącą do międzynarodowego koncernu ALBA Group. W dyskusjach dotyczących proponowanych rozwiązań uczestniczyło ponad 70 podmiotów, związanych z szeroko pojętą branżą gospodarki odpadami.

Raport dostępny jest: http://www.usprawnionysystem.pl/

###

O CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A., należąca do Grupy CANPACK, jest jedną
z największych organizacji odzysku opakowań w Polsce. Od 1995 roku zajmuje się organizacją skupu
i przetwarzaniem opakowań aluminiowych, w 2003 roku uzyskała status organizacji odzysku opakowań. Swoją działalność opiera na wieloletnim doświadczeniu, najwyższej jakości świadczonych usług
i odpowiedzialności środowiskowej, czego gwarancją i potwierdzeniem jest przynależność do unijnego Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme). Firma aktywnie angażuje się w działalność edukacyjną mając na celu upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia i korzyści wynikających ze zbiórki i odzysku zużytych materiałów opakowaniowych oraz kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań społeczeństwa.

Więcej informacji na temat CP Recycling i profilu działalności znajduje się na stronie internetowej www.cprecycling.eu.

O Grupie CANPACK
Grupa CANPACK, z siedzibą w Krakowie, jest globalnym producentem aluminiowych puszek napojowych, opakowań dla przemysłu spożywczego i chemicznego oraz butelek i zamknięć koronowych. Firma zatrudnia niemal 7 000 osób na całym świecie i prowadzi operacje w 18 krajach. CANPACK, jako firma odpowiedzialna społecznie i opierająca swoje działanie na zasadach zrównoważonego rozwoju, aktywnie angażuje się
w inicjatywy z zakresu wspierania lokalnych społeczności, ochrony środowiska oraz sponsoringu sportu młodzieżowego.
Więcej informacji na temat Grupy CANPACK i jej produktów znajduje się na stronie internetowej
www.canpack.com.


O Interseroh

Pierwsza spółka Interseroh powstała w 1991 roku w Niemczech, jako podmiot prowadzący działalność
w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych. Od tego czasu usługi Interseroh uległy dynamicznemu rozwojowi, zapewniając zintegrowaną i kompleksową obsługę środowiskową przedsiębiorcom ze wszystkich branż i gałęzi gospodarki. Od 2008 roku Interseroh stał się częścią międzynarodowego koncernu Alba Group i w stanie aktualnym funkcjonuje w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 8 krajach europejskich, zatrudniając jednocześnie około 1600 pracowników. W Polsce Interseroh pojawił się w 2006 roku, jako organizacja odzysku opakowań będąca w chwili obecnej jednym z liderów rynku zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych. W 2013 roku powstała druga spółka koncernu - Interseroh Polska, zajmująca się gospodarką odpadami, doradztwem w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska oraz dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie recyklingu i zamykania obiegów surowców. Rok później Interseroh stał się współzałożycielem Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO), poszerzając zakres świadczonych usług również o organizowanie zbiórki i przetwarzania odpadów opakowań wielomateriałowych oraz odpadów opakowań po środkach niebezpiecznych.

Więcej informacji na temat Interseroh i profilu działalności znajduje się na stronie internetowej www.interseroh.pl.


Kontakt dla mediów:
Marta Kopcik, Group Communications Manager
Grupa CANPACK
E-mail: marta.kopcik@canpack.com
Tel.: (+48) 695 001 161

Anna Jankowska, Senior Account Manager
FleishmanHillard
E-mail: anna.jankowska@fleishmaneurope.com
Tel.: (+48) 605 988 985

Katarzyna Kowaluk, Head of Business Development
INTERSEROH
E-mail: katarzyna.kowaluk@interseroh.com
Tel.:(+48) 518 022 295