Chińczycy konkurują nieuczciwie

Nieuczciwa konkurencja ze strony chińskich firm na rynkach państw trzecich to wielkie wyzwanie dla europejskich przedsiębiorstw. Wsparcie ze strony Pekinu dla koncernów z Państwa Środka wykracza dalece poza dyplomację ekonomiczną, a rozbudowany program subsydiowania eksportu oraz inwestycji zagranicznych jest nieuczciwy i niezgodny z regułami WTO - ostrzegają BUSINESSEUROPE i zrzeszone w niej krajowe federacje.

Problem nieuczciwej konkurencji ze strony firm chińskich na europejskich rynkach poza UE, afrykańskich czy azjatyckich, nie jest wcale nowy, jednak ta kwestia nabrała nowego znaczenia w dzisiejszej niepewnej sytuacji w globalnym handle. Związane jest to przede wszystkim z wojną handlową między USA a Chinami oraz zamykaniem się niektórych gospodarek na import i inwestycje zagraniczne.

Strategia chińskiej ekspancji "Going Global" sięga roku 1999 i stanowi ostateczne zerwanie z idea samowystarczalności, która miała swoje korzenie w epoce Mao. Start nowej strategii zbiegł się z przystąpieniem Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001. Co więcej, chińska gospodarka nieuzasadnienie nadal korzysta ze statusu gospodarki rozwijającej się, co sprawia, że reguły handlu międzynarodowego stosuje się do niej w mniej restykcyjny sposób. W połączeniu z utrzymywanym sztucznie niskim kursem juana oraz bezprecedensowym na skalę światową subsydiowaniem przez Pekin eksportu towarów i inwestycji poza granicami Chin (w szczególności przez państwowy EXIMBANK), stwarza to dla uczciwie konkurujących firm europejskich poważną barierę dla wejścia na zagraniczne rynki.

Jednak nie tylko pozaeuropejskie rynki są miejscem nieuczciwej konkurencji ze strony chińskich przedsiębiorstw. W ostatnich latach europejskie firmy z branży e-commerce coraz częściej podnoszą problem subsydiowania przesyłek z serwisów Aliexpress i Alibaba do Europy, co w połączeniu z niezbyt restrykcyjnymi działaniami służb celnych sprawiało, że zakupy w Chinach były wyjątkowo atrakcyjne w porównaniu z europejskimi portalami zakupowymi. 

Jeśli Państwa firmy spotkały się z nieuczciwą konkurencją ze strony firm chińskich na rynkach pozaeuropejskich, prosimy o kontakt: mdrozd@konfederacjalewiatan.pl.

 

Maciej Drozd, ekspert ds. międzynarodowych