Cyberbezpieczeństwo sieci 5G

Inwestycje w rozwój sieci 5G są obecnie jednym z najgorętszych tematów na rynku usług telekomunikacyjny. Zagadnieniem istotnymi w dyskusji o przyszłości szerokopasmowego Intenetu są: wybór właściwego modelu budowy sieci nowej generacji, zasady jej finansowania, bezpieczeństwo sieci i ocena poziomu potencjalnych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa związanych z przedsięwzięciem.

Tą ostatnią kwestią zajęła się ostatnio szczegółowo Komisja Europejska. W Komunikacie „Cybersecurity of 5G" wyraźnie określiła ryzyka i wyznaczyła cel jakim jest opracowanie jednolitego unijnego podejścia do zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci.

Konfederacja Lewiatan, wspólnie z BusinessEurope, przygotowała stanowisko odnoszące się do Komunikatu. Sygnalizujemy w nim:

• Wątpliwości co do poddania sieci 5G testom powdrożeniowym
• Pokreślenie wysokiego ryzyka ujawnienia kodu źródłowego 5G
• Promowanie podejścia „security by design" przy budowie sieci 5G
• Zapewnienie jak najszybszego zakończenia na poziomie europejskim prac nad programami wsparcia finansowego w obszarze cyberbezpieczeństwa (Digital Europe)


Pełna wersja stanowiska dostępna tutaj .