Dla 64% dużych firm pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu

• W 2019 roku znacząco pogorszyły się, w porównaniu z ubiegłym rokiem, warunki prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście obowiązujących przepisów i działań administracji.
• Tak uważa 64 proc. dużych firm. Przed rokiem było o tym przekonanych tylko 41 proc. - wynika z barometru Lewiatana, badania nastrojów przedsiębiorców, zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

O tym, że w tym roku pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej twierdzi 61 proc. firm, 30 proc. nie widzi znaczącej zmiany, a zdaniem 9 proc. warunki się poprawiły. Dla porównania, przed rokiem, odsetek odpowiedzi wynosił odpowiednio 50 proc., 40 proc. i 11 proc.Szczególnie krytycznie warunki prowadzenia biznesu, w kontekście regulacyjnym i działań administracji, oceniają największe przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 pracowników. 64 proc. takich firm twierdzi, że warunki się pogorszyły, 30 proc. nie widzi znaczących zmian, a 6 proc. jest przekonanych, że sytuacja się poprawiła. W 2018 roku było to odpowiednio 41 proc., 40 proc. i 19 proc.

Badanie zrealizowała firma SMARTSCOPE w październiku br., na reprezentatywnej grupie 300 małych, średnich i dużych przedsiębiorców, zatrudniających przynajmniej 10 pracowników. Badanie zrealizowano na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan