E- zwolnienia wprowadzone z sukcesem

6 lutego 2019 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie odbyła się konferencja „Elektronizacja zwolnień lekarskich jako element strategii budowy e-państwa".

 Fot. Biuro Prasowe ZUS

Najważniejszym wnioskiem wynikającym z prezentacji i dyskusji panelowej jest nieuchronność elektronizacji usług publicznych, ale w sposób, który uwzględnia zróżnicowane potrzeby wszystkich użytkowników systemu. Ważnym elementem, który nie może być pomijany, jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i spójności działania systemów.

Proces wprowadzania elektronicznej formy wystawiania zwolnień lekarskich zakończył się sukcesem - 99,4% zwolnień jest wystawianych on-line. Obecnie - wg danych ZUS - wystawianych jest 56 e-zwolnień na minutę, co oznacza 0,86 zwolnienia na sekundę. Dzięki zaprojektowaniu odpowiedniego oprogramowania - aplikacji gabinetowej - i zatrudnieniu dodatkowo ok 3 600 asystentów medycznych wystawienie e-zwolnienia zajmuje ok 20 - 30 sekund.

System E-ZLA - po dwu letnim okresie przejściowym - jest w stanie obsłużyć wszystkie zwolnienia wystawiane w Polsce, co oznacza, że rocznie trafiać do niego będzie około 23 mln zwolnień wystawianych przez około 147 tysięcy lekarzy.

Zdaniem prof. Gerturdy Uścińskiej, Prezes ZUS, wprowadzenie elektroniczej formy zwolnień stanowi ułatwienie dla pracodawców - mogą oni lepiej planować organizację pracy znając od razu przewidywaną długość zwolnienia - oraz pracowników, gdyż nie muszą oni dostarczać do firmy papierowej formy zwolnienia. Sukces projektu był możliwy dzięki zaangażowaniu wielu stron procesu. Podziękowania zostały skierowane przede wszystkim do środowiska lekarskiego, którego przedstawiciele byli zaangażowani w testowanie systemu, oraz do administracji rządowej i pracodawców.

Konfederacja Lewiatan