EFNI 2019: Przemysł 4.0 czy już 5.0? „Najpierw edukacja, potem hasła”

Bez wykwalifikowanych kadr i wsparcia systemu edukacyjnego dla pracowników rewolucja technologiczna będzie funkcjonowała w ograniczonym zakresie i w niewielkim wycinku naszej gospodarki.

W dobie wzrostu udziału automatyzacji i robotyzacji w wielu branżach, IT staje się motorem napędowym gospodarki. Ale czy jesteśmy gotowi na tę rewolucję? Nad tym problemem debatowali uczestnicy panelu pod nazwą „Przemysł 4.0 czy już 5.0" podczas EFNI 2019 w Sopocie. Moderator panelu, Joanna Bruździak-Maleszewska z Pracodawców Pomorza próbowała znaleźć odpowiedź na pytanie czy rewolucja 5.0 jest już faktem, czy jednak sztuczna inteligencja i automatyzacja, które nazywane są elementami tej rewolucji, będą tylko czynnikiem wspierającym postępującą cyfryzację w przemyśle w ramach gospodarki 4.0.

Zdaniem wszystkich panelistów biorących udział w debacie, od rozwiązań z obszaru SI czy robotyzacji w przemyśle nie da się uciec, choć ten rozwój nie będzie równomierny w każdej branży. Dlatego do rewolucji 5.0 nadal jeszcze daleko. - Dziś nie możemy mówić o przemyśle 5.0, kiedy przemysł 4.0 jest w środku drogi i dotyka tylko części naszego społeczeństwa - zauważył Michał Gołas z Sevenet S.A. Ważna jest też społeczna gotowość obywateli na korzystanie z takich rozwiązań. Jednak najważniejszym wyzwaniem, jakie stoi przed faktycznym rozwojem technologii w obszarze przemysłu 5.0, jest zdaniem panelistów edukacja.

- Jeśli nie będzie odpowiednich kadr, to nie pójdziemy dalej. W Polsce już dziś brakuje wykwalifikowanych pracowników. Łatwo jest kupić nowoczesną maszynę, ale trudniej znaleźć odpowiednio przeszkolonego pracownika, aby ją naprawił - wskazywał Tomasz Lisiecki, szef Centrum Nowych Kompetencji. Za najważniejsze kompetencje pracowników uznano pojęcie agile czyli szybkie podejmowanie decyzji, szczególnie wtedy, kiedy maszyny nie będą potrafiły poradzić sobie z problemem. Debatę podsumował Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan, zauważając, że postęp globalny w obszarze innowacji w przemyśle jest nieunikniony. - Patrząc na Polskę powinniśmy raczej podchodzić do tej kwestii bez kompleksów - stwierdził prof. Męcina.

Partnerami panelu były firmy: Centrum Nowych Kompetencji, Sevenet, Pracodawcy Pomorza