GEMME – Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ds. Mediacji

Podczas Posiedzenia Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME w Neapolu w dniach 18 -19 października 2019 r. przedstawione zostały działające przy Konfederacji Lewiatan - Centrum Mediacji Lewiatan i Sąd Arbitrażowy Lewiatan.

Sędziowie europejscy z uznaniem wypowiadali się na temat zaangażowania Konfederacji Lewiatan w alternatywne metody rozwiązywania sporów. Jak przyznali, mało jest dziś w Europie organizacji pracodawców, które tak jak Lewiatan, oddolnie i w sposób tak usystematyzowany podejmują się wsparcia przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji sporów pracowniczych lub gospodarczych.

Association of Judges for Mediation - GEMME

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ds. Mediacji GEMME zrzesza ponad 500 sędziów i innych osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, a także mediatorów i prawników ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Założone w 2003 roku stowarzyszenie, którego siedziba znajduje się w Paryżu posiada status obserwatora w Radzie Europy.

Członkami GEMME są również sędziowie lub emerytowani sędziowie z uwagi na fakt, iż w wielu krajach sędziowie mogą brać udział w posiedzeniach mediacyjnych lub sami być mediatorami. To inaczej niż w Polsce, gdzie mediatorami mogą być jedynie sędziowie w stanie spoczynku. Stowarzyszenie posiada sekcje lokalne (oddziały) prawie w każdym z państw Unii Europejskiej. Polska sekcja działa od 2016 r., a jej prezesem jest SSR dr Monika Włodarczyk.

Jednym z głównych celów GEMME jest promocja mediacji w sekcjach lokalnych. Odbywa się to przede wszystkim poprzez prowadzone szkolenia dla sędziów, badania empiryczne, wymianę doświadczeń pomiędzy sędziami, analizę spraw, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, i redagowanie ugód.

Więcej informacji o stowarzyszeniu można znaleźć na stronie internetowej www.gemme-mediation.eu lub na twitterowym koncie @GEMME_EUROPE.

 

Autorka: Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, Dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan