H. Bochniarz u przedsiębiorców ze Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego

Prezydent Konfederacji Lewiatan była w czwartek, 14 marca specjalnym gościem  konferencji dotyczącej innowacji w obszarze edukacji osób dorosłych, organizowanej przez Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego.

Podczas konferencji dyskutowano o rozwiązaniach w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności u osób dorosłych, o innowacyjnych projektach, które nagrodzono grantami ze środków UE.

Henryka Bochniarz wygłosiła także wykład pt. „Nowy globalny porządek czy nowy globalny bałagan" w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Prezydent Lewiatana rozmawiała ze studentami oraz kadrą WSB o możliwych scenariuszach brexitu, problemach związanych z handlem międzynarodowym oraz zagrożeniach i wyzwaniach płynących z automatyzacji pracy, cyfryzacji i upowszechniania sztucznej inteligencji.

Konfederacja Lewiatan