Jerzy Kwieciński spotkał się z członkami Konfederacji Lewiatan

W piątek, 4 października, Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju spotkał się, w siedzibie ministerstwa, z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan. Rozmawiano m.in. o inwestycjach firm i funduszach UE na badania i rozwój.

Przedstawiciele firm wyrażali zaniepokojenie, czy zapowiadany skokowy wzrost płacy minimalnej, kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw i zniesienie limitu składek na ZUS, nie wpłyną negatywnie na inwestycje przedsiębiorstw.

- Na rozmowę o zniesieniu limitu składek na ZUS jest już za późno. Jest to już zapisane w budżecie na 2020 rok. Nie mam więc dobrej informacji dla przedsiębiorców - powiedział Jerzy Kwieciński. 

Minister finansów mówił o unijnych funduszach przeznaczonych na badania i rozwój. Przedsiębiorców interesowały zmiany w systemie wdrażania tych funduszy, w kolejnej perspektywie finansowej, a także możliwość wsparcia inwestycji w B+R i wdrożeń innowacji w dużych firmach.
Wśród innych poruszanych tematów znalazła się też sprawa zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku wyrobów budowlanych poprzez racjonalizację kontroli i edukację konsumentów.
W spotkaniu wzięli udział m.in. Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan i Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan