Lewiatan operatorem portalu Biznes.gov.pl

W wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Konfederacja Lewiatan została operatorem merytorycznym portalu Biznes.gov.pl. Jest to rządowy serwis oferujący przedsiębiorcom dostęp do informacji związanych z prowadzeniem firmy oraz umożliwiający załatwianie spraw urzędowych on-line.


Konfederacja będzie odpowiedzialna za obsługę merytoryczną serwisu, czyli rozwój treści dostępnych dla użytkowników. W zakres tego zadania wchodzi przede wszystkim prowadzenie Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, czyli udzielanie informacji i porad eksperckich na pytania kierowane przez przedsiębiorców: telefonicznie, mailowo i za pośrednictwem strony internetowej. Dodatkowo Lewiatan zajmie się aktualizacją istniejących już tekstów oraz przygotowywaniem nowych artykułów, poradników i e-usług.

- Ważnym celem działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest zmniejszanie biurokratycznych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednym z narzędzi w realizacji tego zadania jest budowanie łatwego dostępu do informacji potrzebnych przedsiębiorcom oraz umożliwianie załatwiania spraw online. Portal Biznes.gov.pl oferuje w jednym miejscu ponad 500 bieżących informacji, poradników, artykułów związanych z prowadzeniem firmy oraz dostęp do 1000 usług online. Coraz wyższe statystyki odsłon portalu, jak i realizacji usług przez internet potwierdzają, że Biznes.gov.pl to istotne narzędzie w rękach przedsiębiorców. W tym kontekście ważne jest dla nas rozwijanie funkcjonalności portalu. - mówi Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Lewiatan został wybrany do realizacji tego zadania w drodze konkursu. Umowa została zawarta na dwa lata. W tym czasie portal będzie intensywnie rozbudowywany. Planowana jest m.in. jego integracja z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz szereg zmian, które jeszcze bardziej ułatwią użytkownikom korzystanie z serwisu.

- Lewiatan jest głosem biznesu. Codziennie współpracujemy z przedsiębiorcami, konsultujemy projekty zmian w prawie i aktywnie uczestniczymy w procesie legislacyjnym. Cieszymy się, że nasze działania będziemy mogli poszerzyć o działania informacyjne, które zrealizujemy na zlecenie MPiT. Zawsze chętnie dzielimy się naszą wiedzą i serwis biznes.gov.pl będzie kolejną platformą, na której będzie ona dostępna - mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan