Marek Banasik - Prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan nowym Przewodniczącym Rady Regionów Konfederacji Lewiatan

W dniu 10 czerwca 2019 r. w Bydgoszczy odbyło się wyborcze posiedzenie Rady Regionów Konfederacji Lewiatan, którą tworzą prezesi związków regionalnych organizacji. Przewodniczącym na kolejną, trzyletnią kadencję został wybrany Prezes ŚZPP Lewiatan - Marek Banasik.

Związki Regionalne Konfederacji Lewiatan działają w 15 województwach i mają siedziby w 25 miastach. Zrzeszają łącznie ponad 2 200 pracodawców, zatrudniających ponad 1 70000 pracowników z całej Polski. Jest organem kolegialnym działającym w ramach Lewiatana, powołanym na mocy zarządzenia Pani Prezydent Henryki Bochniarz 2 stycznia 2013 r. Członkowie Rady oraz dyrektorzy biur związków regionalnych regularnie spotykają się, podejmują wspólne, ponadregionalne działania i wymienią doświadczenia.

Podstawowymi celami Rady Regionów są:

1. wzmocnienie Związków Regionalnych należących do Konfederacji Lewiatan poprzez stworzenie ram optymalnej ich współpracy pomiędzy sobą, a także z organami, Dyrektorem Generalnym i Biurem Konfederacji,

2. wzmocnienie pozycji i znaczenia Związków Regionalnych w województwach,

3. zapewnienie reprezentowanym pracodawcom, w szczególności z sektora MŚP, lepszego wpływu na regulacje gospodarcze oraz politykę gospodarczą władz krajowych i lokalnych,

4. poprawa społecznego wizerunku pracodawców.

Prezydium Rady Regionów tworzą dziś:

1. Marek Banasik - Prezes Zarządu ŚZPP Lewiatan - Przewodniczący Rady Regionów

2. Marek Zychla - Prezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan - Wiceprzewodniczący Rady Regionów

3. Jolanta Szydłowska - Prezes Zarządu Pomorskiego Związku Pracodawców Lewiatan w Gdańsku - Sekretarz Rady Regionów

4. Jerzy Jerkiewicz - Wiceprezydent Pracodawców Pomorza - Członek Prezydium Rady Regionów

5. Janusz Jasiński - Prezes Zarządu Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej - Członek Prezydium Rady Regionów

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan - członek i jednym z najprężniej działających Związków Regionalnych Konfederacji Lewiatan posiada obecnie dwóch przedstawicieli we władzach Konfederacji Lewiatan - Marek Banasik jest także Członkiem Rady Głównej, a Tomasz Tworek - Wiceprezydentem.


Już 27 czerwca br. w Warszawie odbędzie się wyborcze Zgromadzenie Ogólne Konfederacji. Wybrane zostaną nowe władze Lewiatana.

 

Świętokrzyski Związek
Pracodawców Prywatnych Lewiatan
tel. 41 341 70 39
biuro@szpp.eu
www.szpp.eu