Mocne poparcie EKES dla zrównoważonego rozwoju

542 sesja plenarna EKES debatowała nad 17. opiniami. Wszystkie zostały przyjęte (część z poprawkami).

Dwie z nich są bardzo silnym głosem w kluczowych dla przyszłości Europy sprawach: podporządkowania wszystkich polityk UE celom zrównoważonego rozwoju, łączących kwestie społeczne, gospodarcze i środowiskowe (Grupa ad hoc: Wysłuchanie obywateli. Europy na rzecz zrównoważonej przyszłości (Sybin i dalej) oraz obronie i budowie silnego społeczeństwa obywatelskiego jako gwarancji silnej, liberalnej demokracji (SOC/605).

Pozostałe opinie:
⁃ INT/878: Normalizacja europejska na rok 2019
⁃ INT/879: Normy zharmonizowane
⁃ INT/874: Narzędzia cyfrowe w dziedzinie zdrowia
⁃ SOC/617: Zasoby przeznaczone na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudniania ludzi młodych
⁃ SOC/554: Rzeczywiste prawa osób niepełnosprawnych do głosowania w wyborach do PE
⁃ SC/502: Przyszłość UE: korzyści dla obywateli i poszanowanie wartości
⁃ SOC/575: Możliwości zatrudnienia osób biernych zawodowo
⁃ SOC/576: Systemy szkolnictwa oferujące wsparcie, aby zapobiec niedopasowaniu umiejętności
⁃ SOC/612: Edukacja na temat UE
⁃ REX/504: „Droga gołąbka pokoju" - propozycja globalnej strategii na rzecz budowania pokoju
⁃ REX/505: Łącząc Europę i Azję - elementy składowe strategii UE
⁃ REX/506: Edukacja i szkolenie zawodowe w regionie eurośródziemnomorskim
⁃ TEN/687: Plan działania na rzecz dezinformacji
⁃ NAT/754: W kierunku bardziej kompleksowych ram UE dotyczących substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego
⁃ ECO/484: Przyszłość polityki spójności.

Ponadto odbyły się dwie debaty:
⁃ na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Stop Extremism" z udziałem Sebastiana Reimera i Michaela Laubscha komitetu organizacyjnego „ECI Stop Extremism"
⁃ Na temat przyszłości Europy z udziałem Patricka Bernasconiego, przewodniczącego francuskiej Rady Społeczno-Gospodarczej i Ekologicznej.

W sesji udział brali: Jacek Krawczyk i Lech Pilawski

Konfederacja Lewiatan