Nie wszystkie zmiany w kpc dobre dla przedsiębiorców

• Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego.
• Nowe przepisy wprowadzają zmiany w procedurze cywilnej, ale także w zakresie opłat i kosztów sądowych.
• Konfederacja Lewiatan większość zmian ocenia negatywnie.

Do regulacji ocenianych negatywnie przez biznes należą m.in. zastąpienie tzw. ,,fikcji doręczeń" doręczeniami komorniczymi, które będą droższe oraz prawdopodobnie mniej skuteczne i dłuższe, wysoka podwyżka opłat sądowych czy wprowadzenie możliwości zeznań świadka na piśmie (jeżeli sąd tak postanowi), które utrudnią efektywne przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka.

- Zgodnie z naszymi postulatami usprawniono doręczenia komornicze w stosunku do pierwotnego kształtu przepisów w projekcie ustawy (m.in. umożliwienie komornikowi szerszej weryfikacji adresu pozwanego). Udało nam się przekonać posłów do wydłużenia terminu na sporządzenie apelacji w sprawach złożonych tj. w przypadku przedłużenia terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku termin wniesienia apelacji do sądu wyniesie trzy tygodnie wprowadzenia. W toku prac wprowadzono również korzystniejsze opłaty sądowe w sprawach o prawa majątkowe w stosunku do pierwotnie proponowanych - mówi mec. Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan