Od 1 sierpnia zerowy PIT dla młodych

• 1 sierpnia wchodzą w życie przepisy, które dają zwolnienie z PIT osobom do 26 roku życia.
• Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan uważa, że to rozwiązanie realizuje postulat obniżenia klina podatkowego. Przedsiębiorcy przyjmują je z zadowoleniem.

- Szkoda, że z grona osób uprawnionych do stosowania nowej ulgi wyłączono tych młodych ludzi, którzy podejmują działalność zawodową na podstawie umów o dzieło, stażystów, czy decydujących się na podjęcie znaczącego ryzyka gospodarczego i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Bardziej trafna i sprawiedliwa społecznie, byłaby propozycja wprowadzenia limitowanego zwolnienia (np. wyższej kwoty niepodlegającej opodatkowaniu) dla wszystkich podatników, bez względu na wiek i źródło uzyskiwanych przychodów.

Niestety, zwolnienie w proponowanej formie wprowadzi poważne nierówności i niesprawiedliwości, krzywdzące dla wielu obywateli, np. osoba w wieku 25 lat zarabiająca 7000 zł miesięcznie będzie całkowicie zwolniona z PIT, natomiast osoba o dwa lata starsza z minimalnym wynagrodzeniem 2250 zł już nie.

W sferze kształtowania wynagrodzeń, zwolnienie będzie wyzwaniem dla pracodawców, aby właściwie zarządzić oczekiwaniami pracowników. Będą musieli zapobiec konfliktom pomiędzy pracownikami wynikającymi z różnej płacy za tę samą pracę na takim samym stanowisku. Dodatkowo muszą wziąć pod uwagę, że mało który pracownik po okresie zwolnienia, będzie godzić się na pracę za mniejsze wynagrodzenie - będzie oczekiwać rekompensaty ze strony pracodawcy.

Konfederacja Lewiatan