Od 1 XI Mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy

Od 1 listopada mechanizm podzielonej płatności w podatku VAT (MPP) jest obowiązkowy dla przedsiębiorców sprzedających i nabywających towary wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli kwota faktury przekracza 15 000 zł. Chodzi przede wszystkim o tzw. towary wrażliwe - paliwa, stal, złom, odpady, metale szlachetne, tworzywa sztuczne, urządzenia elektroniczne, usługi budowlane, części i akcesoria do pojazdów silnikowych. MPP zastąpi tzw. odwrotne obciążenie w obrocie krajowym.

Wystawca faktury, do której ma być stosowany obowiązkowy MPP, będzie zobowiązany umieścić na niej adnotację „mechanizm podzielonej płatności". Podatnik VAT, który otrzyma fakturę VAT z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności", musi zapłacić wynikającą z niej należność stosując MPP, tj. za pomocą specjalnego komunikatu przelewu. Obowiązek zapłaty w MPP dotyczy wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług, które są objęte obowiązkowym MPP.

Jeżeli pomimo obowiązku wystawca faktura nie oznaczy jej zwrotem „mechanizm podzielonej płatności" może otrzymać sankcję w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w kwocie 30% kwoty podatku VAT z faktury. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą za te wykroczenie poniosą odpowiedzialność przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym i mogą otrzymać grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych.

Jeżeli kupujący, pomimo obowiązku, nie zapłaci w systemie MPP, może otrzymać dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku VAT lub grzywnę w wysokości do 720 stawek dziennych. Dodatkowo od 1 stycznia 2020 r. faktura zapłacona poza MPP nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Więcej nt. mechanizmu MPP można przeczytać w komunikacie Ministerstwa Finansów, który dostępny jest tutaj .