Pracodawcy chwalą ustawę o transporcie drogowym

• Dzisiaj rząd zajmuje się projektem ustawy o transporcie drogowym.
• Konfederacja Lewiatan popiera wiele zawartych w nim rozwiązań.

- Cieszymy się z możliwości wykorzystania aplikacji do wyliczania opłaty za przejazd, w połączeniu z kasą fiskalną. Takie rozwiązanie zmniejsza koszty operacyjne ponoszone przez kierowców taksówek, jest mniej podatne na nieuczciwe naliczanie opłat i zwiększa komfort pasażerów - mówi Dominik Gajewski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan popiera też rezygnację z egzaminów taxi i postuluje uchylenie przepisów ograniczających terytorialnie zakres działania licencji taxi. Jest również zwolennikiem jedno-licencyjnego systemu opartego o prostą licencję taxi.

Nieodzowne w procesie obsługi pasażera i późniejszych reklamacji jest również zobowiązanie pośredników do prowadzenia ewidencji zlecanych kursów, daty i czasu ich realizacji, przebiegu przebytej trasy, zastosowanych taryf cenowych i finalnych kosztów poniesionych przez pasażera.

- Opowiadamy się także za wprowadzeniem ustawowej definicji i odpowiedzialności pośrednika w przewozie osób, wyłącznie w postaci usług taxi, bez prawa do pośrednictwa w przewozach okazjonalnych - dodaje Dominik Gajewski.

Konfederacja Lewiatan