Producenci cementu chcą dostawać rekompensaty

• Państwa unijne rozpoczynają konsultacje dotyczące wyboru branż energochłonnych, które będą otrzymywały rekompensaty związane z kosztami Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS).
• Stowarzyszenie Producentów Cementu i Konfederacja Lewiatan w liście do ministra klimatu apelują, aby branża cementowa znalazła się na liście uprawnionych do otrzymywania rekompensat.

- Sektor cementowy jest bardzo zaangażowany w proces dekarbonizacji gospodarki UE. Coraz częściej jednak negatywnie na jego możliwości inwestycyjne wpływają nowe regulacje. Poważnym problemem stają się wysokie koszty energii elektrycznej, która w większym stopniu ma być wytwarzana ze źródeł odnawialnych i stanowi bardzo istotny udział w kosztach produkcji cementu. Zakwalifikowanie sektora cementowego na listę uprawnionych do otrzymywania rekompensat jest więc niezbędne - mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

 


Sektor cementowy jest bardzo narażony na koszty CO2. Wynika to przede wszystkim z bardzo wysokich kosztów energii elektrycznej w Europie i w Polsce. Dekarbonizacja tej branży spowoduje wzrost udziału emisji pośredniej. Na przykład, stosowanie paliw alternatywnych zamiast kopalnych (węgla) spowoduje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Wdrożenie rozwiązań pozwalających na wychwytywanie CO2 przyniesie podwojenie, a w niektórych przypadkach nawet potrojenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Powyższy mechanizm przenoszenia emisyjności z bezpośredniej na pośrednią w pełni uzasadnia 100% rekompensaty za wzrost kosztów energii elektrycznej.

Sektor cementowy nie ma możliwości przeniesienia dodatkowych kosztów na klientów. Cement jest materiałem homogenicznym, sprzedawanym na rynku regionalnym i międzynarodowym. Głównym kryterium konkurencyjności jest cena, a producenci w Europie już ponoszą wyższe koszty niż producenci spoza UE i nie będą w stanie ponosić kolejnych, wynikających ze wzrostu kosztów energii elektrycznej, bez utraty konkurencyjności.

Branża cementowa charakteryzuje się bardzo wysoką efektywnością energetyczną. Zainwestowała znaczne środki w jej poprawę, m.in poprzez zmianę technologii na "suchą". Dzięki efektywności energetycznej na poziomie 70-80% (zależnie od wilgotności surowców, stopnia wykorzystania ciepła odpadowego, itd.) instalacje do produkcji cementu należą do najbardziej efektywnych.

Konfederacja Lewiatan