Przepisy ułatwiające wdrożenie sieci 5G trzeba ulepszyć

• Zmiany zaproponowane w rządowym projekcie prawa telekomunikacyjnego są zgodne z postulatami branży, zgłaszanymi już od dłuższego czasu.
• Przydzielanie częstotliwości, wycenianych przez rynek telekomunikacyjny na wiele milionów złotych (a w ostatniej aukcji - nawet miliardów), wymaga odpowiednich zabezpieczeń, które znalazły się w nowych przepisach.
• Zmiany legislacyjne powinny sprzyjać szybkiemu i sprawnemu udostępnieniu częstotliwości na potrzeby sieci 5G - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Na brak dostatecznych zabezpieczeń w zakresie przydzielania częstotliowści wskazywała Komisja Europejska w postępowaniu prowadzonym od 2016 r. Z kolei kwestia działań prowadzących do uporządkowania i rearanżacji poszczególnych pasm, a tym samym zwiększenia efektywności wykorzystania widma, staje się coraz bardziej istotna i pilna wobec planów wdrożenia sieci 5G. Zgodnie z przyjętym na poziomie europejskim planem pierwsze komercyjne wdrożenie sieci 5G na dużą skalę powinno nastąpić już 2020 r. Podstawowym warunkiem realizacji tego celu jest dostępność odpowiednich zakresów częstotliwości, skoordynowanych międzynarodowo i wolnych od zakłóceń - mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Ponadto, w projekcie zaproponowano uprawnienie dla Ministra Cyfryzacji do określenia harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości, co można interpretować przede wszystkim jako dążenie do szybkiego i sprawnego udostępnienia częstotliwości na potrzeby sieci 5G. Jednakże w miejsce proponowanego harmonogramu lepsze byłoby przyjęcie przez rząd Strategii 5G dla Polski.

- Popieramy cel proponowanej nowelizacji ustawy i liczymy na szybkie wdrożenie odpowiednich zmian, w tym również w odniesieniu do aktów wykonawczych - dodaje Aleksandra Musielak.

Jednocześnie przedstawiciele branży mediowej dostrzegają problem zwiększenia uznaniowej władzy Prezesa UKE w kontekście postępowań dotyczących rezerwacji częstotliwości w zakresie m.in. :

- możliwości prowadzenia z inicjatywy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej postępowań na częstotliwości uprzednio zarezerwowane.

- możliwości wykluczenia przez Prezesa UKE a priori określonych podmiotów z przetargu lub aukcji,

Wprowadzenie i realizacja proponowanych przepisów w praktyce może doprowadzić do rozdysponowania częstotliwości 700MHz bez zwalniania jej przez telewizje, a następnie do odmowy udzielenia rezerwacji na kolejny okres. Projekt zatem nie gwarantuje harmonijnego przeniesienia nadawców na inne częstotliwości, co stwarza ryzyko naruszenia ich słusznie nabytych praw oraz interesów telewidzów.

 

Zapoznaj się z pełnym stanowiskiem Konfederacji Lewiatan >>

 

Konfederacja Lewiatan