Rozstrzyganie sporów dot. podwójnego opodatkowania - trwają konsultacje

Projekt zakłada wprowadzenie nowej procedury rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Implementuje dyrektywę Rady 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 8 kwietnia 2019 r.

Projekt dostępny jest tutaj

Ekspert prowadzący Przemysław Pruszyński, ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl