Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego

Lutowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego dała okazję do debaty z Philem Hoganem, komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich na temat WPR oraz Jeanem Claudem Junckerem i innymi gośćmi o roli społeczeństwa obywatelskiego na rzecz idei rEUnaissance. Gościem specjalnym tej części była Greta Thunberg która apelowała, w imieniu swojego pokolenia, o szybkie i bardzo konkretne środki na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju: „Potrzebujemy nowej polityki, nowej gospodarki. Musimy przestać konkurować i dzielić się zasobami. Nie możecie tylko siedzieć i uważać, że to stanie się samo".

Agenda legislacyjna i opinie Komitetu w znacznej części skupiły się na regulacjach związanych z Brexitem i dotyczyły: bezpieczeństwa lotnictwa, zapewnienia podstawowych połączeń lotniczych, zapewnienia połączeń towarowych, programu Erasmus w kontekście Brexitu, przepisów dotyczących EFMR po Brexicie, a także upoważnień dla statków rybackich.
Burzliwa była debata nad opinią SOC/584 Georgesa Dassisa,pt., „W kierunku europejskiej dyrektywy ramowej w sprawie dochodu minimalnego". Ponieważ sprawozdawca odrzucił kluczowe poprawki członków grupy pracodawców, grupa zaproponowała kontropinię, w której kwestionuje sam pomysł dyrektywy ramowej, naruszającej zasadę pomocniczości i ingerującej w polityki krajów członkowskich. Idea dochodu minimalnego została oceniona jako przedwczesna.


Ważną decyzją sesji było przyjęcie zmian w regulaminie wewnętrznym Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i kodeksie postępowania jego członków.
7 marca, na zaproszenie Jacka Krawczyka, wiceprezydenta Konfederacji i przewodniczącego Grupy Pracodawców w EKES, odbyło się w siedzibie Komitetu spotkanie z udziałem Henryki Bochniarz, Grzegorza Baczewskiego, Kingi Grafa i Lecha Pilawskiego dotyczące wzmocnieniu synergii między działaniami Komitetu, Konfederacji Lewiatan i jej biura w Brukseli oraz BusinessEurope. Podczas marcowej sesji plenarnej (20-21.03.2019), zaplanowana jest dyskusja m. in. nad opiniami dotyczącymi normalizacji europejskiej w 2019 r., bezpieczeństwa kolei i łączności po Brexicie, praw osób niepełnosprawnych w wyborach do PE, przyszłości polityki spójności, planu zwalczania dezinformacji i edukacji na temat UE.

Ważna będzie także debata dotycząca opinii SOC/605: „Odporna demokracja dzięki silnemu i zróżnicowanemu społeczeństwu obywatelskiemu", przygotowana przez Christiana Moosa z własnej inicjatywy. Opinia dobrze diagnozuje słabości UE, niedostatki demokracji i praworządności w krajach członkowskich, podkreśla kluczowe znaczenie wspólnych wartości i proponuje sankcje w przypadku ich nieprzestrzegania oraz środki wzmacniania organizacji i inicjatyw obywatelskich.


Podczas tej sesji planowane jest również pożegnanie członków EKES z Wielkiej Brytanii.
Z prac bieżących Komitetu uwagę zwracają przygotowywane opinie o dyrektywie usługowej w sektorze przetwórstwa mięsnego, programie na rzecz jednolitego rynku, skoordynowanym planie na rzecz sztucznej inteligencji, roli konsumenta w GOZ, systemie podatkowym w gospodarce cyfrowej, ocenie dyrektywy o kredycie konsumenckim, planie inwestycyjnym dla Europy, przyszłości polityki spójności, zwalczaniu oszustw w podatku VAT w handlu elektronicznym, wymogach VAT dla dostawców usług płatniczych, a także głosowaniu większością kwalifikowaną w kwestiach opodatkowania.


Więcej: www.eesc.europa.eu

Lech Pilawski, Doradca Prezydent Konfederacji Lewiatan