Spotkanie z Gertrudą Uścińską, prezes ZUS

W siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się spotkanie z prof. Gertrudą Uścińską, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poruszane były kwestie bieżących działań realizowanych przez ZUS, współpracy z pracodawcami, przyszłych projektów.

Podsumowano dotychczasowe działania, rozwój e-usług w celu usprawnienia współpracy z płatnikami, ubezpieczonymi. Dyskutowano o uporządkowaniu systemu (e-składka, e-zwolnienia, e-akta). Poruszono wątek współpracy z innymi krajami, wdrożenia elektronicznych zaświadczeń A1.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) oceniane są bardzo pozytywnie przez pracodawców. Jednocześnie na rynku dostrzega się zmianę struktury zwolnień i zwiększenie liczby zwolnień krótkoterminowych.

Rozmawiano też o wyzwaniach związanych z demografią, zmianami na rynku pracy, aktywnością zawodową i ich wpływie na sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Konfederacja Lewiatan