Sprostowanie informacji w onet.pl

12 lutego br., na stronach onet.pl ukazała się informacja zatytułowana „ Robert Gwiazdowski ogłosił powstanie ruchu Polska Fair Play", w której znalazło się zdanie „ Polska Fair Play ma się opierać na Bezpartyjnych Samorządowcach oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lewiatan". Zwracamy uwagę, że taka organizacja pracodawców nie istnieje i nigdy nie została zarejestrowana. Użycie w nazwie Lewiatan może błędnie sugerować, że chodzi o Konfederację Lewiatan, co jest nieprawdą.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że Konfederacja Lewiatan jest organizacją pracodawców i nie wspiera konkretnych inicjatyw politycznych. Wykonując swoje ustawowe obowiązki, od ponad 20 lat występujemy w obronie praw przedsiębiorców i jesteśmy obecni w debacie publicznej, współpracując w tym zakresie ze wszystkimi partiami politycznymi i różnymi rządami.

Konfederacja Lewiatan