Usługi cyfrowe pod lupą Komisji Europejskiej

W ciągu 100 dni od ukonstytuowania się nowej Komisji Europejskiej, jak wynika z wypowiedzi jej nowej szefowej, Ursuli von der Leyen, światło dzienne ma ujrzeć projekt nowej regulacji dotyczącej usług cyfrowych.

Na obecnym etapie Komisja Europejska wystąpiła do państw członkowskich przedstawiając jedynie koncepcję nowego sposobu podejścia do takich kwestii jak zasady odpowiedzialności pośredników internetowych czy zmiana roli platform w usuwaniu treści niepożądanych.

Konfederacja Lewiatan, odnosząc się do zaprezentowanej koncepcji, podkreśliła, że dotychczasowy model współpracy na linii platformy - użytkownicy - właściciele praw autorskich ma charakter zrównoważony. Przekłada się to na rozwój szerokiej gamy usług internetowych i modeli biznesowych. Ma to zasadnicze znaczenie dla wolności wypowiedzi, pluralizmu mediów, możliwości edukacyjnych, europejskiej kreatywności, kultury i sztuki.

W toku prac nad nowym podejściem do platform i ich funkcjonowania na rynku w szczególności wskazujemy na:

  • konieczność utrzymania zakazu ogólnego monitoringu treści przez platformy,
  • ostrożne podejście do promowania proaktywnego usuwania treści nielegalnych,
  • rozszerzenie definicji usługodawców społeczeństwa informacyjnego przy zachowaniu zróżnicowanego charakteru usług online,
  • uszczegółowienie zasad współpracy między pośrednikami internetowymi a innymi podmiotami na podstawie istniejących mechanizmów samoregulacyjnych,
  • doprecyzowanie procedur zgłaszania określonych kategorii treści z uwzględnieniem ich szkodliwości i trudności w dokonaniu oceny,
  • konieczność ochrony platform przed negatywnymi konsekwencjami usuwania treści bezprawnych poprzez zabezpieczenie podmiotów przechowujących oraz udostępniających treści użytkowników (tzw. klauzula dobrego samarytanina).

 

Aleksandra Musielak, Departament Prawa Gospodarczego Konfederacji Lewiatan