Usuwanie treści terrorystycznych w internecie. Lewiatan w europejskiej koalicji

Konfederacja Lewiatan dołączyła do koalicji kilkudziesięciu europejskich organizacji biznesowych, które opowiadają się za walką z rozpowszechnianiem treści terrorystycznych w internecie i podżeganiem do przemocy, ale chcą wprowadzić zmiany do projektu unijnego rozporządzenia.

Uczestnicy koalicji w pełni popierają Komisję Europejską w walce z rozpowszechnianiem treści terrorystycznych w internecie, ale wyrażają zaniepokojenie niektórymi szczegółowymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu o rozpowszechnianiu treści terrorystycznych online.

- Obowiązek usuwania treści terrorystycznych lub uniemożliwiania dostępu do tych treści może być dla wielu firm prawdziwym wyzwaniem, a w przypadku mniejszych przedsiębiorstw może okazać się wręcz niewykonalna - mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Europejskie organizacje są przekonane, że Parlament Europejski, Rada UE i Komisja Europejska, podczas rozmów trójstronnych, będą dążyć do zmiany kontrowersyjnych przepisów i wypracują kompromisowe rozwiązania uwzględniające interesy firm.


Przedsiębiorcy argumentują m.in., że zakres unijnego rozporządzenia nie może nakładać na firmy proaktywnych obowiązków w zakresie usuwania treści terrorystycznych. Należy również zawęzić jego zakres poprzez wykluczenie usług w chmurze B2B. Obawy firm wzbudzają przepisy nakładające na przedsiębiorców, w tym małych i średnich, obowiązek usuwania treści terrorystycznych lub uniemożliwiania dostępu do tych treści w ciągu godziny. Mali dostawcy mieliby też trudności ze spełnieniem obowiązku zachowania danych, przede wszystkim ze względu na koszty i niezbędną infrastrukturę.

Firmy, które weszły w skład koalicji podkreślają, że chcą walczyć z nielegalnymi treściami w internecie, ale przy poszanowaniu europejskiej konkurencyjności i wolności słowa.

Konfederacja Lewiatan

 List uczestników koalicji