Ważne dla firm zmiany w Bazie Danych Odpadowych

Najbliższe tygodnie, to z pewnością czas by przedsiębiorcy przyjrzeli się zagadnieniom związanym z ochroną środowiska, a przede wszystkim gospodarki odpadami. Wszystko to za sprawą ustawodawcy, który wprowadził kilka istotnych zmian w tym obszarze - informuje Rada Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Ministerstwo Środowiska informuje, że w styczniu 2020 roku mają być gotowe kolejne moduły BDO (Bazy Danych Odpadowych) - moduły dotyczące sprawozdawczości oraz ewidencji odpadów.
Poprzez nowe moduły w BDO, przedsiębiorcy będą generować karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, a także roczne sprawozdania. Równocześnie też przestaną być uznawane dokumenty papierowe. Dlatego tak ważne jest, aby każdy przedsiębiorca sprawdził przed 1 stycznia czy jego login i hasło do bazy BDO działają poprawnie i nie wygasły. Warto skorzystać z dedykowanego portalu MŚ na którym znajdują się m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, informacje o szkoleniach oraz numer infolinii dla Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Link do strony: https://bdo.mos.gov.pl/#ID_O_SYSTEMIE_BDO


Wraz z informacją o nadaniu numeru Rejestrowego w Bazie BDO, każdy przedsiębiorca otrzymał w piśmie z właściwego sobie urzędu marszałkowskiego indywidualny login i hasło. W ciągu 30 dni należało zalogować się do Bazy - w przeciwnym razie hasło miało wygasnąć. Prosimy o dokładne sprawdzenie czy Państwa login i hasło są aktualne i pozwalają na korzystanie z dostępnych zasobów BDO. Po 1 stycznia bowiem, jeśli ktoś nie będzie miał aktualnego hasła, nie będzie mógł wystawiać karty przekazania odpadów ani prowadzić elektronicznej ewidencji, a tym samym nie będzie miał dostępu do zasobów BDO.


Numer BDO trzeba umieszczać na dokumentach bezpośrednio związanych z działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO, na przykład: fakturach VAT, paragonach fiskalnych, umowach kupna sprzedaży, sprawozdaniach, kartach przekazania odpadów oraz ewidencji odpadów. Numer BDO może być wymieniony w stopce dokumentu obok danych podmiotu jak np. NIP lub umieszczony na pieczęci firmowej.


Obowiązkowi umieszczania numeru rejestrowego podlegają przedsiębiorcy wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, wprowadzający baterie lub akumulatory, wprowadzający pojazdy, producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań, wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, wprowadzający na terytorium kraju opony, wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.
Za brak wpisu w dokumentach grożą sankcje od 5.000 do 1.000.000 złotych na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy o odpadach

Od 1 września 2019 roku zaczęła obowiązywać część przepisów ustawy opakowaniowej, które zostały zmienione ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r., podpisana przez Prezydenta w dniu 6 sierpnia, zmienia ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.) oraz siedem innych ustaw - miedzy innymi ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tzw. ustawa opakowaniowa z dnia 13 czerwca 2013r., Dz. U. 2019 poz. 542) . Wszyscy przedsiębiorcy, którzy w prowadzonych przez siebie jednostkach handlu hurtowego i detalicznego wydają torby z tworzywa sztucznego, muszą wziąć pod uwagę następujące nowe wymagania:

* Torby z tworzyw sztucznych- od 1 września jednostki handlu hurtowego i detalicznego mają pobierać opłatę recyklingową od każdej torby z tworzywa, która ma powyżej 15 mikrometrów (torba poniżej 15 mikronów to tzw. zrywka, od której nie jest naliczana opłata, jeśli służy do pakowania żywności luzem i zapobiega jej marnowaniu. Są to np. torby, jakich najczęściej używa się do pakowania pieczywa, warzyw czy sypkiej żywności). Do tej pory, opłata recyklingowa dotyczyła tylko toreb o grubości do 50 mikrometrów.

* Zmiana dotyczy również rozliczenia pobranej opłaty recyklingowej za torby z tworzywa sztucznego. Będzie ona odprowadzana co kwartał, a nie jak do tej pory raz w roku. Opłatę recyklingową przedsiębiorca wnosi do właściwego dla miejsca pobrania opłaty recyklingowej urzędu marszałkowskiego, gdzie prowadzony jest odrębny, dedykowany rachunek bankowy.

* Ewidencja dotycząca toreb z tworzyw sztucznych będzie musiała być prowadzona oddzielnie dla każdej jednostki handlu, a nie zbiorczo dla całej sieci. Będzie musiała uwzględniać zarówno toby nabyte jak i wydane. Może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej.

* Po 1 września Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu hurtowego lub detalicznego, w których wydawane będą torby podlegające opłacie recyklingowej, powinni zaktualizować swój wpis w BDO w zakresie prowadzenia tych jednostek handlowych. Jednak niedostępny jeszcze jest wzór aktualizacyjny.