BusinessEurope: Spotkanie ws. zagadnień związanych z szeroko pojętą cyfryzacją

Spotkanie rozpoczęło się od analizy powyborczej przedstawionej przez Davide Ferrari z VoteWatch Europe, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Aż 62% wybranych to nowi europarlamentarzyści.

Tak liczne grono debiutujących w Brukseli europosłanek i europosłów z pewnością przełoży się na sposób  funkcjonowania Parlamentu oraz wybór priorytetowych obszarów działania. Przypuszczalnie nowo wybrani europarlamentarzyści skupią się głównie na tematyce cyfrowej oraz jej przełożeniu na perspektywę biznesową.

Dyskusja podczas spotkania dotyczyła przede wszystkim trzech zagadnień:

  • sztucznej inteligencji
  • RODO
  • cyberbezpieczeństwa w kontekście rozwoju sieci 5G

Głos w dyskusji zabrali również przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, który zaprezentowali główne problemy, z którymi obecnie zmagają się polscy przedsiębiorcy. Trudności te odnoszą się głównie do niezgodności ustaw krajowych z rozporządzeniem RODO, tak jak ma to miejsce w przypadku niekompatybilności pomiędzy prawem telekomunikacyjnym, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną a rozporządzeniem RODO.

Co więcej, nasi przedsiębiorcy wciąż muszą borykać się z koniecznością wykonywania obowiązków informacyjnych (i monitorować dopuszczalne wyjątki). Narzekają także na istniejącą kolizję kompetencji między Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.