Lewiatan na 108. sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy

W Genewie trwa 108. sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization), podczas której polskich pracodawców reprezentuje profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

ILO jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, która od 1919 roku formułuje zasady i programy promujące podstawowe prawa człowieka, lepsze warunki pracy i życia oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia.


Szef delegacji pracodawców prof. Jacek Mecina z okazji stulecia ILO przywołał zasługi Polski i Ignacego Paderewskiego dla powołania i rozwoju agendy.

Podkreślił, że przyszłość pracy jest wielkim wyzwaniem w obliczu globalizacji, digitalizacji i automatyzacji a dialog społeczny może sprawić, że rozwój będzie bardziej zrównoważony. Podobnie jak przyszłość pracy wyzwaniem jest ochrona środowiska, która także będzie mieć wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny.

Zmiany gospodarcze spowodowane inwestycjami w nowe technologie, technologie informatyczne (IT), cyfryzację i automatyzację muszą służyć człowiekowi i pomagać w eliminowaniu zagrożeń w przestrzeni handlowej, ochronie środowiska, ale także w obszarze społecznym.

Tegoroczny raport ILO o przyszłości pracy z niezwykłą precyzją wskazuje i podejmuje te wyzwania. Dokument dostarcza odpowiedniego kontekstu do dyskusji na temat zmian na rynku pracy i wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć pracownicy, przedsiębiorstwa i rządy, jednocześnie definiując zadania dla tych grup. 


Konfederacja Lewiatan