Specjaliści nie mają problemu ze zmianą pracy

Ważne dla firm. Stosunkowo wysoki odsetek osób zatrudnionych w przemyśle deklaruje gotowość zmiany pracy. To może wynikać z faktu, iż ta gałąź gospodarki nadal dotkliwie odczuwa braki pracowników.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Sytuacja na rynku pracy, która cechuje się niedoborem pracowników, powoduje, że zmiana pracy jest stosunkowo łatwa, szczególnie dla osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Wśród powodów zmiany pracy najczęściej wymieniane są chęć rozwoju i uzyskania wyższych zarobków. To oznacza, że część pracowników chce wykorzystać koniunkturę dla poprawy swojej sytuacji zawodowej.

Niektóre branże cechują się sezonowością zatrudnienia. Jedną z nich jest hotelarstwo i gastronomia, gdzie po dużym zapotrzebowaniu na pracowników w sezonie wakacyjnym mamy niższy popyt na prace w okresie jesiennym. Cześć pracowników zatrudnionych do obsługi dużej liczby klientów musi po prostu znaleźć sobie inne zajecie. Podobna sytuacja ma miejsce w budownictwie.


Relatywnie wysoki odsetek osób zatrudnionych w przemyśle deklaruje gotowość zmiany pracy. Może to wynikać z faktu, iż ta branża gospodarki nadal dotkliwie odczuwa braki pracowników. Przedsiębiorcy rywalizują o zatrudnionych, poprzez podwyższanie wynagrodzeń i coraz szerszą ofertę benefitów, co może skłaniać pracowników zatrudnionych w tym sektorze do odważniejszych decyzji dotyczących zmiany pracy.

Konfederacja Lewiatan