W Brukseli o przyszłości rynku pracy

W dniach 7-8 października 2019 odbyła się wizyta studyjna w Brukseli ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan dr Soni Buchholtz. Wizyta związana była z uczestnictwem Konfederacji Lewiatan w seminarium organizowanym przez BusinessEurope „Active labour market policies for modern labour markets".


Wspólne seminarium przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych służyło wzmocnieniu europejskiego dialogu społecznego w obszarach szczególnie istotnych dla przyszłości rynku pracy. W tym półroczu spotkanie poświecono aktywnym politykom rynku pracy jako narzędziom, które pozwalają niwelować negatywny wpływ zmian technologicznych. Skala potencjalnych zagrożeń z tym związanych oraz istniejące programy różnią się znacząco między krajami członkowskimi UE. Obok uchodzących za sukcesy przedsięwzięć szwedzkich czy funduszu zmiany w Austrii, dysponujemy doświadczeniami Irlandii co do roli monitoringu i ewaluacji takich programów czy Belgii w zakresie różnic w postawach biernych i bezrobotnych.

Na tle partnerów europejskich Polska ma wciąż bardzo wiele do zrobienia. Punktem wyjścia jest obserwacja, że to zapełnianie wakatów, a nie redukcja bezrobocia powinna znaleźć się w centrum zainteresowania służb zatrudnienia. Europejscy partnerzy społeczni wyraźnie dopingują Polskę w głośniejszym dochodzeniu swoich praw do kształtowania tej polityki rynku pracy. Wzajemne uczenie jest kluczowym mechanizmem poprawy efektywności polityk publicznych.

Dr Sonia Buchholtz wzięła także udział w szeregu bilateralnych spotkań z ekspertami DG Employment, Przedstawicielstwa RP przy UE, BusinessEurope oraz Konfederacji Duńskich Pracodawców (DA). W ich trakcie poruszano tematykę deficytów zasobów pracy i przeciwdziałania ich negatywnym skutkom dla przedsiębiorstw, koordynacji na szczeblu europejskim obszarów związanych z zabezpieczeniem społecznym, rosnących obciążeń podatkowych i biurokratycznych nakładanych na firmy, a także nowej perspektywy finansowej, w której punkty ciężkości zostaną położone zupełnie inaczej niż dotąd.