MPiT tworzy Czarną Księgę barier na Jednolitym Rynku

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz chce poznać trudności w prowadzeniu działalności transgranicznej przez polskich przedsiębiorców na rynku UE. Informacje, zebrane w Czarnej Księdze barier na Jednolitym Rynku, będą wspierać argumentację Polski w zakresie przeciwdziałania protekcjonistycznym praktykom stosowanym przez niektóre państwa członkowskie.

Obecnie wzrost praktyk protekcjonistycznych w UE i przyszłość jednolitego rynku są szeroko dyskutowane na forum unijnym. Coraz głośniej wybrzmiewa głos orędowników zniesienia barier. Również Polska bierze aktywny udział w tej debacie. Potrzebujemy jednak zaangażowania przedsiębiorców, informacji o ich doświadczeniach związanych ze świadczeniem usług w państwach członkowskich UE.

Dlatego zachęcamy przedsiębiorców do zgłaszania informacji o ograniczeniach i trudnościach napotkanych na rynkach innych państw członkowskich UE. Informacje można przekazywać na adres: sekretariatDSE@mpit.gov.pl

Ministerstwo gwarantuje pełną anonimowość danych firmy.
Więcej informacji na stronie MPiT .